Vacature: visiteurs gezocht om de Commissie Kwaliteitsvisitatie te komen versterken, iets voor jou?

Wil jij vakgroepen anesthesiologie helpen het beste uit zich zelf te halen? Ben je anesthesioloog-pijnspecialist en zowel werkzaam op de OK als binnen de pijngeneeskunde? Meld je dan nu aan!

Wegens het verlopen van de termijn van enkele anesthesioloog-pijnspecialist visiteurs per 1 januari 2023, zijn wij specifiek op zoek naar visiteurs die zowel op de OK werkzaam zijn als op de pijngeneeskunde.

Momenteel bestaat de Commissie Kwaliteitsvisitatie (CKV) uit 19 visiteurs die samen per jaar zo’n 30 verschillende vakgroepen per jaar visiteren. Met een visitatie krijgt een vakgroep een spiegel voorgehouden waardoor ze kan zien hoe ze zich verhoudt tot de algemene standaard. Een visitatie wordt uitgevoerd door 2 tot 4 commissieleden die de visitatiecommissie ad hoc vormen. Deze ad hoc commissie stelt zich vooraf op de hoogte van verschillende praktijkgegevens, bezoekt de vakgroep en voert ter plaatse gesprekken met de anesthesiologen en alle samenwerkingspartners, zoals anesthesiemedewerkers, snijdend specialisten en de Raad van Bestuur. Aan de hand van de voorbereidende informatie en gesprekken stelt ze een rapport op met haar bevindingen, conclusies en oordelen. Vervolgens worden deze rapporten tijdens de vergaderingen van de CKV binnen de besproken, geëvalueerd en beoordeeld. Deze vergaderingen vinden voornamelijk digitaal plaats. We ontmoeten elkaar twee keer per jaar fysiek tijdens een vergadering in Utrecht. Om het visiteurs zo gemakkelijk mogelijk te maken wordt het hele visitatieproces ondersteund met een online vragenlijst- en online rapportagesysteem. Visiteurs krijgen een onkosten- en reisvergoeding.

Om een zo representatief mogelijke afvaardiging te hebben binnen de CKV, nodigen wij in het bijzonder collega’s uit het noorden, oosten en zuiden uit om te reageren.
Klik hier om te kijken of je past in het profiel van een visiteur.

Voldoe je aan het profiel en heb je interesse? Stuur dan uiterlijk 10 april je motivatie en cv of Linkedin profiel aan nva@anesthesiologie.nl.
Heb je vragen naar aanleiding van deze vacature? Neem dan gerust contact op met Lieke Gielen (adviseur kwaliteit NVA) via l.gielen@anesthesiologie.nl