VACATURES: de Beroepsbelangencommissie zoekt nieuwe leden

De beroepsbelangencommissie (BBC) binnen de Nederlandse vereniging voor Anesthesiologie (NVA) zet zich in voor de positie, organisatie en financiering van anesthesiologen in vrij beroep, anesthesiologen in dienstverband, universitair werkende anesthesiologen en anesthesiologen in opleiding. Hierin wordt nauw samengewerkt met de Federatie van Medisch Specialisten en de Landelijke vereniging van Artsen in Dienstverband. Vanuit de NVA zijn er twee vertegenwoordigers afgevaardigd in de Raad Beroepsbelangen (RBB) van de Federatie Medisch Specialisten (1). De BBC houdt zich bezig met verschillende thema's.

Wilt u graag een bijdrage leveren aan het vak op landelijk niveau? Dan nodigen u van harte uit te reageren!

Wat gaat u doen?

De  werkzaamheden van de commissie bestaan o.a. uit:

  • Adviseren van het NVA bestuur
  • Contacten onderhouden met stakeholders (zoals de Federatie Medisch Specialisten en de Landelijke Vereniging van Artsen in Dienstverband)
  • Afvaardigingen naar de relevante commissies en werkgroepen
  • Input leveren op onderwerpen als: Arbeidsvoorwaardenregeling Medisch Specialisten, verdeelmodellen, registraties

Gevraagd profiel

  • Lid of AIOS lid van de NVA
  • Een echte netwerker
  • Affiniteit met maatschappelijke en financieel-economische belangen van de anesthesiologen

Wat levert het u op?

  • De mogelijkheid om de belangen van de anesthesiologen landelijk te behartigen en een bijdrage te leveren en invloed uitoefenen op het gebied van kwaliteit van uw beroep.
  • Een uitgebreid netwerk in de anesthesiologie en met andere beroepsverenigingen en organisaties die zich bezig houden met (anesthesiologische) zorg.
  • Een professionele commissie die eens per drie maanden of indien nodig vaker vergadert (fysiek of digitaal).

Belangstelling voor deze vacature? Dan kunt u uw motivatie en CV mailen naar: s.abbaszadeh@anesthesiologie.nl.