Vacatures sectie obstetrische anesthesiologie

De beste anesthesiologische zorg voor zwangeren in Nederland. Daar staat de Sectie Obstetrische Anesthesiologie voor. De sectie zet zich onder meer in voor een verdere verbetering van kwaliteit van zorg en jaagt ontwikkelingen op het gebied van obstetrische anesthesiologie na. Het sectiebestuur wil zich in de toekomst meer inzetten voor een nog betere voorlichting over anesthesiologische zorg bij zwangeren en een verbetering van het onderwijs voor anesthesiologen (i.o.). Ook willen we wetenschappelijk onderzoek verder aanmoedigen en stimuleren.

De sectie is op zoek naar een voorzitter met visie. Daarnaast is er ruimte het sectiebestuur uit te breiden met nog 2 bestuursleden, die de obstetrische anesthesiologische zorg verder willen verbeteren. 

Profielschets 
Voorzitter
-    Heeft strategisch inzicht, draagt de visie van de sectie en de NVA en wil deze verder vormgeven.
-    Neemt initiatief
-    Goede samenwerkingspartner, weet verbinding te maken tussen de andere NVA gremia, het sectiebestuur en sectieleden.

Bestuursleden
-    Proactief, enthousiast om de projecten binnen het visie- en beleidsplan op te pakken
-    Draagt het visie en beleid van de sectie obstetrie
-    Heeft goede organisatorische vaardigheden

Bestuur
Het sectiebestuur bestaat momenteel uit 5 leden en zoekt nieuwe kandidaten door het aftreden van twee van de bestuursleden. Het sectiebestuur is verantwoordelijk voor de uitvoering van het beleid, daarbij samenwerkend en ondersteund door het NVA bureau.

Actief zijn binnen de NVA en het sectiebestuur: wat houdt het in?
Het bestuur vergadert circa 6 keer per jaar via Zoom. Daarnaast vindt 2 keer per jaar een ledenvergadering plaats. Tussentijds contact vindt per e‐mail of telefoon plaats. Participatie in externe aangelegenheden wordt onder de bestuursleden verdeeld. Wat levert het je op? Buiten dat je bijdraagt aan de kwaliteit van obstetrische anesthesiologische zorg, doe je ook bestuurlijke ervaring op binnen een professionele, landelijke organisatie. Je doet kennis op over onderwerpen als besturen, het maken van beleid en communicatie, mede doordat je samenwerkt met het NVA bureau aan verschillende projecten. Je doet contacten op bij verschillende organisaties, bijvoorbeeld binnen het CPZ, de FMS en het Kennisinstituut. Verder breid je je netwerk uit binnen anesthesiologisch Nederland.

Belangstelling?
Stuur uw reactie vóór 1 juli 2023 onder vermelding van uw naam, contactgegevens, motivatiebrief en CV naar nva@anesthesiologie.nl.
Voor aanvullende informatie over deze vacature kunt u contact opnemen met Linda Boonstra, voorzitter Sectie Obstetrische Anesthesiologie, nva@anesthesiologie.nl