Visiteurs gezocht om de Commissie Kwaliteitsvisitatie te versterken

Draagt u de anesthesiologie een warm hart toe en heeft u zin en tijd om vakgroepen anesthesiologie te helpen het beste uit zich zelf te halen? Word dan visiteur! Voldoet u aan het profiel en heeft u interesse? Stuur dan uw motivatie en cv aan nva@anesthesiologie.nl vóór 1 oktober.

Momenteel bestaat de Commissie Kwaliteitsvisitatie (CKV) uit 13 visiteurs die samen per jaar zo’n 35 verschillende vakgroepen per jaar visiteren. Met een visitatie krijgt een vakgroep een spiegel voorgehouden waardoor ze kan zien hoe ze zich verhoudt tot de algemene standaard. Een visitatie wordt uitgevoerd door 2 à 3 commissieleden die de visitatiecommissie ad hoc vormen. Deze ad hoc commissie stelt zich vooraf op de hoogte van verschillende praktijkgegevens, bezoekt de vakgroep en voert ter plaatse gesprekken met de anesthesiologen en onder andere anesthesiemedewerkers, snijdend specialisten, ok-management, etc. Aan de hand daarvan stelt ze een rapport op met haar bevindingen, conclusies en oordelen. Vervolgens worden deze rapporten tijdens de maandelijkse vergaderingen van de CKV met de hele commissie besproken, geëvalueerd en beoordeeld.

Om het visiteurs zo gemakkelijk mogelijk te maken wordt het hele visitatieproces ondersteund met een online vragenlijst- en online rapportagesysteem. En krijgen visiteurs een onkosten- en reisvergoeding.