VVD Kamerlid Judith Tielen bezoekt St Antonius ziekenhuis: “Mooie innovatieve werkwijze’

Donderdag 9 november was VVD Kamerlid Judith Tielen op uitnodiging van de NVA op werkbezoek in het St Antonius Nieuwegein in het kader van passende perioperatieve zorg. Zij nam deel aan een multidisciplinair overleg waar hoogrisico-patiënten voorafgaand aan de operatie worden besproken, met als doel om de kans op een ongewenste behandeluitkomst, zoals complicaties of verlies van zelfredzaamheid na een operatie te voorkomen. Tielen ging onder meer in gesprek met Peter Noordzij, anesthesioloog-intensivist in het Antonius ziekenhuis, Anton de Bruin, naast anesthesioloog-intensivist ook bestuurslid van de NVA en Marloes van Grotel, directeur NVA, over zorgpaden om passende perioperatieve zorg te realiseren.

Tielen bracht naast het MDO ook een bezoek aan de poli anesthesiologie, de PACU en de IC en kreeg daarmee een indruk van de betrokkenheid van de anesthesioloog over de hele acute as, waardoor zij met een helikopterblik naar de huidige uitdagingen kunnen kijken. Daarbij kijken anesthesiologen als generalist naar de patient als geheel. Dat is de reden dat anesthesiologen preoperatieve MDO’s zijn gaan organiseren. “We willen naar een nieuwe situatie waarin het normaal is dat we, zeker als het gaat om complexe en ernstige zorgvragen, in een vroeg stadium de wensen van de patiënt bespreken en zorgen een goede begeleiding door een team van zorgprofessionals. Dan gaat het echt over passende zorg voor de patiënt”, aldus de Bruin.

Door deze preoperatieve MDO’s kunnen we de behoeften en zorgen van hoogrisico-patiënten goed in kaart brengen en samen de behandeling kiezen die het beste bij de patiënt past, aangepast aan de specifieke situatie. Iedereen die betrokken is bij de zorg zit in een vroeg stadium aan tafel om zijn of haar specifieke kennis in te zetten. Tielen: “Mooie innovatieve werkwijze, die voor patiënten en hun naasten van grote waarde is.” Zo krijgen we een situatie waarin we alleen de zorg verlenen waar patiënten echt mee geholpen zijn, geen onnodige zorg. Maar de zorg die voor de specifieke patiënt het allerbeste gaat werken. 

Judith Tielen studeerde geneeskunde in Utrecht. Tielen vindt het belangrijk dat mensen de vrijheid krijgen en de verantwoordelijkheid nemen om hun leven te leiden zoals zij dat zelf wensen. Ze hecht veel waarde aan doelmatigheid in de zorg. Zaken als meer passende zorg, een medisch-specialistisch generalist en modulair opleiden dragen hieraan bij. Over deze thema’s heeft zij afgelopen kabinetsperiode meerdere keren moties en kamervragen ingediend.