Webinar De Groene OK dinsdag 6 oktober

Hoewel de operatiekamers (OK) vaak een relatief kleine oppervlakte uitmaken van het totale ziekenhuiscomplex, is de OK tegelijkertijd één van de grootste vervuilers. Het OK-complex gebruikt tot ruim 35% van alle geleverde medische voorraden, gebruikt ongeveer zes keer meer energie per m2 dan de rest van het ziekenhuis en genereert grote hoeveelheden (kostbaar) specifiek ziekenhuisafval. 

Op 10 september jongstleden ondertekende de NVA samen met 14 andere (wetenschappelijke) verenigingen de Green Deal en neemt hiermee deel aan het Landelijk Netwerk Groene OK. Het verduurzamen van de OK staat hoog op de agenda van de NVA en daarom wordt er per 2021 een werkgroep in het leven geroepen die zich met dit onderwerp gaat bezig houden.

Verschillende ziekenhuizen hebben al initiatieven genomen om de CO2 voetafdruk van de OK te verbeteren. Wil je weten wat de footprint van de OK is en wat je in jouw ziekenhuis kunt doen om duurzame verbeteringen door te voeren? Meld je dan aan voor de webinar De Groene OK op 6 oktober.

Zie ook video ondertekening landelijke Green Deal