Bestuur & organisatie

Actieve leden vormen het hart van de NVA. Wie heeft zitting in welk gremium? Zie het submenu aan de linkerzijde.