Commissie Kwaliteitsdocumenten (CKd)

De Commissie Kwaliteitsdocumenten (CKdd) bekijkt welke medisch specialistische kwaliteitsdocumenten relevant zijn voor de NVA, stelt werkgroepen samen om kwaliteitsdocumenten tot stand te brengen, adviseert over leden die namens de NVA afgevaardigd worden om zitting te nemen in (richtlijn)werkgroepen, controleert of het proces van ontwikkeling juist doorlopen wordt en met welke gevoeligheden er vanuit het perspectief van de anesthesioloog rekening gehouden moet worden. De ontwikkeling en het onderhoud van richtlijnen gebeurt volgens Medisch specialistische Richtlijnen 2.0. Eén van de topics daarin is het modulair onderhouden van richtlijnen. Lees het rapport Medisch-specialistische richtlijnen 2.0 

Samenstelling:

  • S.H. Renes, voorzitter
  • Mw. S. Bons, lid
  • Mw. M. Cools, lid
  • Mw. G. Galema
  • F.G.A.M. van Haren, lid
  • H.K. Jap-A-Joe, lid
  • Mw. C.S. Sie, lid
  • A.J. Valkenburg, lid
  • R. van Vugt, lid