Concilium anaesthesiologicum

Het Concilium Anaesthesiologicum adviseert het verenigingsbestuur over alle opleidingsaangelegenheden en fungeert als de plenaire (opleidings)visitatiecommissie van de RGS.

Samenstelling

Presidium

Dhr. J.M.G. Cobben, B-opleider cluster UMCG, vertegenwoordiger RGS
Dr. Ch. Keijzer, voorzitter, A-opleider Radboudumc
Dr. R.V. Immink, A-opleider AMC
Mw. S. Spoor, vertegenwoordiger CASA
Mw. M.H. Yntema, A-opleider cluster UMCG, plv. vertegenwoordiger RGS

Concilium

Mw. M.H. Yntema, A-opleider cluster UMCG
Dhr. J.M.G. Cobben, B-opleider cluster UMCG, plv vertegenwoordiger RGS
B. van den Berg, A-opleider Amsterdam UMC, cluster VUmc
Dr. R.V. Immink, A-opleider Amsterdam UMC, cluster AMC
Mw. M.A.G. Boerrigter, B-opleider Amsterdam UMC, cluster VUmc en AMC
Dr. P. Bruins, A-opleider, St Antonius ziekenhuis Nieuwegein
H.J.G.M. Cornelissen, B-opleider cluster St Antonius
Dr. M. Reekers, A-opleider cluster LUMC
Dr. N.T. van Dasselaar, B-opleider cluster LUMC
Dr. H.F. Gramke, A-opleider, Maastricht UMC+
Dhr. P. Meijer, B-opleider cluster Maastricht UMC+
Dr. Ch. Keijzer, voorzitter, A-opleider Radboudumc
Mw. I.M. Hendriks, B-opleider cluster Radboudumc
Dr. G. Jonker, A-opleider cluster UMC Utrecht
Dhr. W.A.M. de Ronde, B-opleider cluster UMC Utrecht
Dr. M. Klimek, A-opleider cluster Erasmus MC
Dr. S.J.C. Verbrugge, B-opleider cluster Erasmus MC
Mw. S. Spoor, vertegenwoordiger CASA
Mw. M.W.T. Heldens, vertegenwoordiger CASA