Redactiecommissie Nederlands Tijdschrift voor Anesthesiologie

Delen van anesthesiologische kennis

Het Nederlands Tijdschrijft voor Anesthesiologie deelt en verspreid kennis over het vakgebied door middel van publicatie van overzichtartikelen, klinische en laboratoriumstudies en casuïstiek. 
Ook verschijnt er ieder jaar een issue met de abstracts die zijn gepresenteerd tijdens de Wetenschapsdag. Het NTvA wordt vijf maal per jaar uitgebracht.


Per januari 2023 zijn Hendrik Helmerhorst (LUMC) en Hans Avis (Amsterdam UMC) hoofdredacteur

Andere redacteuren zijn:

Martijn Boon
Suzanne Broens
Lucas van Eijk
Rogier Immink
Jayant Jainandunsing
Ankie Koopman
Felix van Lier
Michael Meesters
Gezina Oei
Bas in ‘t Veld
Eline Vlot
Carine Vossen