Ledenraad

Naast een algemeen bestuur heeft de NVA ook een ledendraad. De ledenraad is in zijn geheel voor drie jaar gekozen en bepaalt het strategisch beleid van de vereniging. Op basis daarvan houdt de ledenraad toezicht op het verenigingsbestuur. Dit gebeurt op basis van een jaarlijks goed te keuren strategisch meerjarenplan en een jaarlijkse evaluatie van de strategische doelrealisering.

Samenstelling

Per 1 januari 2024 is de samenstelling van de ledenraad als volgt:

Aios

Yoram Klazen
Joost Lokin
Remco Vellinga

Dienstverband

Mariska Leloup
Aart Jan Teunissen
Beatrijs Vermeulen

Vrijgevestigd

Marcel de Bock
Cas van Oort
Wijnand de Ronde
Jan Willem Wirds

Academisch

Marieke Hellinga
Peter Meijer
Harald Olij
Koen Reyntjens
Myra Rinia
Jan van Wijk

Contact

Heb je een vraag, idee of suggestie voor de ledenraad? Stuur een e-mail naar nva@anesthesiologie.nl

Ledenraadsleden aan het woord

    
'Als ledenraad toets je met name dat wat onder de leden leeft ook aan de orde komt in het bestuur. We proberen mee te denken over hoofdlijnen en zijpaden en hier onderscheid in maken in het perspectief van de "gewone anesthesioloog". Ook bepalen we mee wie er in het bestuur komt zodat er een goede vertegenwoordiging van de leden zitting heeft in het bestuur.'
Marcel de Bock, ledenraadslid vrijgevestigd
 
 
'In de ledenraad krijg je de kans om samen met het bestuur een strategie voor onze vereniging op te stellen en mooie plannen uit te stippelen.' 
Nadine van Veenendaal, ledenraadslid aios

 

Lees ook: ‘Het is heel verrijkend als er vanuit verschillende ooghoeken naar een probleem gekeken wordt’

Lees ook artikel in de anesthesioloog: Professionaliseringsslag Ledenraad 2020