Sectie urgentiegeneeskunde

De sectie urgentiegeneeskunde verenigt de leden met een bijzondere interesse in de urgentiegeneeskunde en heeft tot doel de nadere bestudering en uitwisseling van kennis omtrent de urgentiegeneeskunde, alsmede het ontwikkelen van richtlijnen en protocollen op dit deelgebied.

De sectie wordt bestuurd door een eigen bestuur, dat als volgt is samengesteld:

  • Eva Molmans, voorzitter
  • Tess Greven, lid
  • Marcel de Quelerij, lid
  • Lise van Turenhout, lid
  • Huub van der Werf, lid

Meer informatie over het aandachtsgebied Urgentiegeneeskunde.

Alle correspondentie wordt gevoerd via het bureau van de NVA (nva@anesthesiologie.nl).

Op de hoogte blijven van bijeenkomsten van de sectie urgentiegeneeskunde? Kijk in de agenda en meld je aan.