Sectie urgentiegeneeskunde

De sectie urgentiegeneeskunde verenigt de leden met een bijzondere interesse in de urgentiegeneeskunde en heeft tot doel de nadere bestudering en uitwisseling van kennis omtrent de urgentiegeneeskunde, alsmede het ontwikkelen van richtlijnen en protocollen op dit deelgebied.

De sectie wordt bestuurd door een eigen bestuur, dat als volgt is samengesteld:

  • Fabian Kooij, voorzitter
  • Tess Greven, lid
  • Eva Molmans. lid
  • Caspar Müller, lid
  • Marcel de Quelerij, lid
  • Lise van Turenhout, lid
  • Huub van der Werf, lid
     

Meer informatie over het aandachtsgebied Urgentiegeneeskunde.

Alle correspondentie wordt gevoerd via het bureau van de NVA (nva@anesthesiologie.nl)