Beter voorbereid op bevallingspijn

Bij het informeren van zwangere vrouwen over pijnbehandeling rond de bevalling is nog een wereld te winnen. Het streven is om de keuzemogelijkheden en voorlichting rond pijnbehandeling te verbeteren, zodat toekomstige moeders weloverwogen beslissingen kunnen nemen en realistische verwachtingen hebben, en zorgprofessionals meer mogelijkheden om hierop in te kunnen spelen. De NVA heeft hiertoe in 2023 onder meer een keuzehulp voor zwangere vrouwen ontwikkeld en dit thema geagendeerd in de Tweede Kamer en bij het ministerie van VWS.

Keuzehulp bevallingspijn gelanceerd op thuisarts.nl

De NVA heeft via thuisarts.nl samen met de beroepsverenigingen voor gynaecologen (NVOG), verloskundigen (KNOV) en kinderartsen (NVK) de online Keuzehulp Pijn tijdens de bevalling gelanceerd. 

De nieuwe online keuzehulp laat zien welke mogelijkheden er zijn, hoe goed de pijnbehandelingen werken tegen de pijn, wat de voor- en nadelen van verschillende pijnbehandelingen zijn, maar ook door wie, wanneer en waar iets wordt toegediend, tot welk moment het kan worden toegediend en hoe lang het middel werkt. De ruggenprik werkt in vergelijking met andere pijnbehandelingen het beste tegen de pijn, maar bijvoorbeeld niet bij iedereen is bekend dat voor een ruggenprik altijd eerst de conditie van de baby moet worden gecontroleerd middels een hartfilmpje, dat duurt ongeveer een half uur. Caroline van der Marel, voorzitter van de NVA en hoofd anesthesiologie bij het Erasmus MC in Rotterdam: “Een bevalling is een bijzonder, maar ook emotioneel en heftig moment in je leven. Met de keuzehulp kunnen vrouwen, ver voor de bevalling, verdiepen in de verschillende opties.". De keuzehulp helpt vrouwen om hun wensen kenbaar te maken.

Tweede Kamer spreekt over Pijnbehandeling tijdens de bevalling

Op dinsdag 10 oktober publiceerde de Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie een interview met Hanneke van der Werf, Kamerlid voor D66, waarin zij sprak over het belang van pijnbehandeling tijdens de bevalling. 

D66-Kamerlid Hanneke van der Werf, zelf in verwachting, wil dat keuzes bewuster kunnen worden gemaakt. “Wie gaat bevallen moet zo goed mogelijk voorbereid op reis gaan.” Een tweegesprek met NVA-directeur Marloes van Grotel vestigde de aandacht p de keuzemogelijkheden en vroegtijdige voorlichting met betrekking tot pijnbehandeling voor en tijdens de bevalling in Nederland. In navolging van dit interview heeft D66-partijgenoot Wieke Paulusma tijdens het recente debat ‘Zwangerschap en Geboorte’ vragen gesteld aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over dit belangrijke onderwerp. Paulusma onderstreepte het belang van betere informatievoorziening over pijnbehandeling voor zwangere vrouwen. Als zwangere vrouwen vóór hun bevalling kiezen voor een pijnbehandelplan, draagt dit ook bij aan de beschikbaarheid van pijnbehandeling. Ook hield ze een vurig pleidooi voor meer keuzevrijheid op het gebied van pijnbehandeling tijdens de bevalling: “Hoe het kan dat we voor elke ingreep pijnbehandeling en medicijnen meer dan normaal vinden maar bij de bevalling niet?”

In antwoord op de vragen van Paulusma heeft de minister toegezegd om in gesprek te gaan met belanghebbenden om pijnbehandeling tijdens de bevalling meer onder de aandacht te brengen. De minister benadrukte dat het belangrijk is om gesprekken over pijnbehandeling, vóór de bevalling, meermaals en tijdig te voeren waardoor hier beter op geacteerd kan worden. Deze toezegging heeft de minister. VWS heeft gesproken met de KNOV, NVOG en NVA en hierover teruggekoppeld aan de Tweede Kamer. Hierop zijn vervolgvragen gesteld die in 2024 worden behandeld.  We blijven als vereniging betrokken bij verdere stappen en kijken uit naar verdere samenwerking met alle belanghebbenden, waaronder de overheid, zorgprofessionals en zwangeren, om de zorg rondom pijnbehandeling tijdens de bevalling te verbeteren.

Masterclasses en voorlichting op de negenmaandenbeurs

De negenmaandenbeurs is met jaarlijks circa 30.000 bezoekers het grootste evenement voor aanstaande en nieuwe ouders.

Zo'n 70% van de zwangere vrouwen die de beurs bezoeken is zwanger van de eerste. Tijdens de negenmaandenbeurs, die 15 t/m 18 februari plaatsvindt in de RAI in Amsterdam, organiseert de NVA in samenwerking met de sectie obstetrische anesthesiologie een masterclass over de opties voor pijnbehandeling bij de bevalling. Anesthesiologen zijn gedurende de hele beurs aanwezig op het expertplein om antwoord te geven op vragen. De NVA heeft ook een instagram account (bevallingspijn_specialisten) om vrouwen van informatie te voorzien.