Ontmoeten, netwerken en kennisdelen

De NVA organiseert jaarlijks vele bijeenkomsten. Onze secties hebben hierin een groot aandeel en steken hier veel energie in, waarmee ze enorm bijdragen aan netwerkvorming, kennisdeling en samenwerking.

Sectie acute zorg en reanimatie

Sectie acute zorg en reanimatie viert lustrum op 25 maart

Als een spoedsituatie plaatsvindt, binnen of buiten het ziekenhuis, houden anesthesiologen hun hoofd koel. Ze weten precies wat ze moeten doen als iemand in acuut levensgevaar is. Bijvoorbeeld door een ongeval of aandoeningen zonder verwondingen zoals een hartaanval. Als een spoedsituatie buiten het ziekenhuis plaatsvindt en iedere minuut telt, komt het Medisch Mobiel Team in actie. In 2023 bestond de sectie acute zorg en reanimatie 20 jaar! En dat is gevierd met een congres op 25 maart. In zowel lezingen als in workshops kwam het brede palet aan kennis en vaardigheden van de anesthesioloog acute zorg aan bod. Zo vond er een sessie plaats over presteren onder druk en massaal bloedverlies maar ook over de toekomst van de acute zorg. Deelnemers konden ook heel concreet aan de slag met workshops zoals reanimatie voor gevorderden en VR training.

25 en 26 mei Anesthesiologendagen
ECRP, volgende stap in reanimatie of geldverkwisting en een brug te ver? 

11 november
Wetenschappelijke voordracht tijdens ledenvergadering
Gevriesdroogd plasma - Niki Ottenhof

Sectie Kinderanesthesiologie

21 Januari
Refresher course in samwenwerking met de BAPA | Heverlee
Sessies door SKA verzorgd: Diabetes and perioperative implications, Anesthesia in oncological children, Anesthesia in orphan diseases, Ethics

13 februari
Wetenschappelijke voordracht tijdens ledenvergadering
“Transcutaneous measurements of pO2 and pCO2 during microlaryngeal surgery in Children”  Jan van Wijk – Erasmus MC Sophia 

25 en 26 mei anesthesiologendagen
Aangeborene hartafwijkingen – wat kan elke anesthesioloog? (Nigel Turner)
Oups - mijn babybrein loopt leeg (Kim van Loon)
Kind in nood - Case based discussions over acute casuïstiek van neonaten en kinderen in de perifere setting

26 september
Wetenschappelijke voordracht tijdens ledenvergadering
“Premedicatie 2023 – een moderne kijk op een oud probleem” - Dorinne de Kleer

30 juni/1 juli
Zomercongres kinderanesthesiologie
Thema: competentie inde kinderanesthesiologie, het groene kind, oude wijn in nieuwe zakken, specialiteiten uit de praktijk

11 december 
Wetenschappelijke voordracht tijdens ledenvergadering
Peroperatieve pijnbewaking. What’s new!!!” - Cees Kleintank Anesthesiologisch 

Sectie Intensive Care & PACU

25 en 26 mei anesthesiologendagen

  • ECPR, volgende stap in reanimatie of geldverkwisting en een brug te ver
  • IC negatieve druk beademing bij de obese patiënt
     

Sectie Neuroanesthesiologie

25 en 26 mei anesthesiologendagen
Neuro CO2, wat moet je er mee?: Invloed van CO2 op de klinische praktijk - Frank Grune
Differentiatie neuro: zin of onzin? - Markus Klimek


24 oktober
Wetenschappelijke voordracht tijdens ledenvergadering
Systemische en cerebrale vaatweerstand rond de lower limit van de autoregulatie - Eline Kho
Intra-arteriële thrombectomie -  Marko Sahinovic

Sectie pijn- en palliatieve geneeskunde

Ruim 300 deelnemers bezochten 15 september 2023 de Pijndag. Anesthesioloog-pijnspecialisten uit België en Nederland, pijnverpleegkundigen, geriaters, revalidatieartsen, neurochirurgen, huisartsen, eigenlijk alle zorgverleners die betrokken zijn bij patiënten bij pijn waren deze dag aanwezig.  Meer over deze dag

Sectie obstetrische anesthesiologie

25 april
Wetenschappelijke voordracht tijdens ledenvergadering
Implementatie PIEB - hoe, wat, waar? - Irma Geenen
 
25 en 26 mei Anesthesiologendagen
Epiduraal durante partu: echografisch geassisteerd
Hemorragie Postpartum:turf, kijk, toets, vergelijk,check, leer en verbeter - Ingrid Beenakkers/Steven Koenen (gynaecoloog)

23 juni
Simulatiedag obstetrische anesthesie.

25 september
Wetenschappelijke voordracht tijdens ledenvergadering
Mogelijk meer spoedbevallingen bij vrouwen met epidurale pijnstilling- Sanne Gordijn (Gynaecoloog UMCG)

Sectie Cardioanesthesiologie

10 februari
Fellowdag cario anesthesiologie: thema de thoracale aorta

29 maart
Wetenschappelijke voordrachten tijdens ledenvergadering
“Continuous non-invasive monitoring of cannulated limb perfusion during minimal invasive cardiac surgery” - Laurien te Nijenhuis
Uitleg leerstoel en aan leerstoel gebonden onderzoeksprojecten  - Arthur Bouwman

25 en 26 mei anesthesiologendagen
Cardio Ecmo Basisprincipes en de verschillende vormen van ECLS/ECMO en basishandvaardigheden en instellingen (basis en gevorderde)
Cardio TEE workshop

12 november najaarscongres
Thema: innovaties in de cardio anesthesiologie: pijnbehandeling en herstel

Aandachtsgebieden

Je kunt lid worden van een of meerdere secties. Meer informatie

Kring geschiedenis

De kring geschiedenis bestaat uit een actieve groep leden die de geschiedenis van het vak een warm hart toedragen. Op 4 november bezocht de kring het Teylers Museum in Haarlem: het oudste museum van Nederland! Het Teylers Museum heeft speciale aandacht voor natuur- en scheikunde, die de basis vormen voor de geneeskunde zoals we die nu kennen.

Lees het verslag over het bezoek.