Organisatie en praktijkvoering anesthesiologie

Nieuwe registratiewijzer Anesthesiologie en Pijngeneeskunde

Hoe moet ik activiteit X goed registreren? Oh, kan ik dat gewoon registreren?’ Dat zijn veelvoorkomende vragen bij de Beroepsbelangencommissie van de NVA. Veel collega's ervaren bij het registreren van behandelingen en zorgactiviteiten veel ruimte voor interpretatie. Daarom publiceerde de NVA in 2023 een Registratiewijzer Anesthesiologie en Pijngeneeskunde, waarmee we leden helpen om zorg correct en volledig te registreren. De Beroepsbelangencommissie organiseerde in juni ook een webinar, waarin is ingegaan op de meest voorkomende misinterpretaties. 

Deze registratiewijzer is specifiek voor de anesthesiologie en de pijngeneeskunde, en in aanvulling op de algemene Registratiewijzer van de FMS. Uniform en correct registreren is van groot belang voor het inzicht in de geleverde werkzaamheden van anesthesiologen. Ook kunnen we (de kwaliteit van) de zorg dan beter met elkaar vergelijken. Correcte registratie leidt tot minder uitval van zorgproducten en een betere doelmatigheid van het ziekenhuis. Ook is het de basis voor formatieberekeningen van vakgroepen en verdeelmodellen in MSB’s.

De twee belangrijkste adviezen? Controleer of op de OK de betrokkenheid van de anesthesioloog goed wordt geregistreerd, en registreer buiten de OK de anesthesiologische verrichtingen met de anesthesioloog als uitvoerder.

Herziene normtijden pijngeneeskunde

De beroepsbelangencommissie heeft dit jaar, in samenwerking met het bestuur van de Sectie Pijn- en Palliatieve Geneeskunde, de normtijden voor de pijngeneeskunde herzien. Het uitgangspunt voor deze herziening was om de verhouding van de tijdsinvestering van de pijnspecialist per zorgactiviteit reeler te maken met de werkelijkheid en een aantal onregelmatigheden te herstellen.