Passende operatieve zorg

In 2023 heeft de NVA een belangrijke stap voorwaarts gezet in de evolutie van de preoperatieve zorg. Vanuit de helikopterview die anesthesiologen hebben voor, tijdens en na de operatie, hebben we als perioperatief specialisten een nieuw preoperatief zorgmodel ontwikkeld. Hiermee zetten we een volgende stap in passende operatieve zorg.

Ontwikkeling Poli Anesthesiologie en de anesthesioloog als perioperatief specialist 

De modernisering van de preoperatieve screening omarmt de nieuwste technologische ontwikkelingen en digitale oplossingen om onze processen patiëntgerichter, veiliger en efficiënter te maken. Door de implementatie van geavanceerde screeningtools en algoritmes kunnen we een meer gepersonaliseerde benadering van elke patiënt bieden. Deze aanpak zorgt ervoor dat patiënten sneller, maar vooral ook veiliger, door het preoperatieve traject worden geleid. Bestuur en werkgroep organiseerden eind december een symposium "Modernisering preoperatieve screening" waar de kaders voor de modernisering van de preoperatieve screening zijn gepresenteerd en toegelicht.

Fasttrack waar het kan, intensief waar nodig

Het anesthesiologisch team past in de nieuwe preoperatieve zorg poli anesthesiologie het screeningstraject aan op de persoonlijke situatie van de patiënt: fast track waar het kan, intensief waar nodig. De 'fast-track' route voor patiënten met een laag risico en een intensievere route voor patiënten met een hoger risico, waarbij elke stap zorgvuldig wordt afgestemd op de individuele behoeften van de patiënt.

VVD Kamerlid Judith Tielen bezoekt St Antonius ziekenhuis: “Mooie innovatieve werkwijze’

Donderdag 9 november was VVD Kamerlid Judith Tielen op uitnodiging van de NVA op werkbezoek in het St Antonius Nieuwegein in het kader van passende perioperatieve zorg.

Zij nam deel aan een multidisciplinair overleg waar hoogrisico-patiënten voorafgaand aan de operatie worden besproken, met als doel om de kans op een ongewenste behandeluitkomst, zoals complicaties of verlies van zelfredzaamheid na een operatie te voorkomen. Tielen ging onder meer in gesprek met Peter Noordzij, anesthesioloog-intensivist in het Antonius ziekenhuis, Anton de Bruin, naast anesthesioloog-intensivist ook bestuurslid van de NVA en Marloes van Grotel, directeur NVA, over zorgpaden om passende perioperatieve zorg te realiseren.

'Een grote operatie in het vooruitzicht is voor veel mensen een soort gezondheidsreset'

Voor de december uitgave van de Anesthesioloog zijn anesthesioloog dr. Gertrude Nieuwenhuijs en chirurg prof.dr Joost Klaasse geinterviewd over prehabilitatie.

Gertrude Nieuwenhuijs is voorzitter van de subcommissie innovatie binnen de NVA en Joost Klaasse is voorzitter van de werkgroep Prehabilitatie van de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde. Beide zijn zeer betrokken bij het onderwerp en volgen alle studies en ontwikkelingen hierover op de voet. Naar het interview.