Anesthesiologendagen 2019Wachtwoord vergeten?

Voor leden

Welkom op het ledendeel van Anesthesiologie.nl

Lid worden

Wil je lid worden van de NVA? Neem dan contact met ons op!


Lid worden van de NVA

De groene OK

Wat is uw voetafdruk?

De gezondheidszorg is een industrie met een grote ecologische ‘voetafdruk’. Dat wil zeggen: wij verbruiken veel energie, veel grondstoffen, en wij produceren veel afval. Naar schatting is de gezondheidszorg als keten verantwoordelijk voor 5-10% van de wereldwijde CO2 uitstoot. Ziekenhuizen nemen het grootste deel van deze uitstoot voor hun rekening. Daarnaast verlaten toxische stoffen in afvalstromen het ziekenhuis om te worden uitgestoten in het milieu. Dit zorgt voor een belangrijke paradox: het behandelen van patiënten zorgt voor het vervuilen van de leefomgeving (van gezonde mensen).

Als samenleving streven wij naar een 90% reductie van onze CO2-uitstoot voor 2050. Daartoe is in december 2018 de 2e ‘green deal’ voor de zorg ondertekend; een akkoord dat gesteund wordt door politiek, bedrijfsleven en diverse koepelorganisaties van artsen, waaronder ook de Federatie Medisch Specialisten.

Kortom: binnenkort krijgen wij allemaal te maken met verandering van onze praktijk ten bate van een gezondere leefomgeving. In deze parallelsessie praten wij u bij over duurzaamheid binnen de zorg, met een nadruk op de processen op het operatiekamercomplex. Dr. Peter Blankestijn gaat in zijn presentatie getiteld ‘naar een duurzame zorg’ in op de verantwoordelijkheid die de zorg heeft om bij te dragen aan oplossingen rondom milieuvervuiling. Hij geeft ook een toelichting op de recent gesloten ‘green deal’. Drs. Hans Friedericy zal u bijpraten over afvalmanagement rondom de OK in zijn presentatie getiteld ‘reduce, re-use, recycle’. Tenslotte zal dr. Niek Sperna Weiland presenteren over ‘De CO2 footprint van de OK’.

Sprekers

  • Dr. Peter Blankestijn, nefroloog in het UMC Utrecht en tevens co-auteur van het ‘Lancet Countdown’ rapport dat de wereldwijde gevolgen van klimaatverandering op de volksgezondheid beschrijft.
  • Drs. Hans Friedericy, anesthesioloog aan het LUMC, zet zich sinds 2015 met succes in voor verduurzaming van processen op en rondom de OK.
  • Dr. Niek Sperna Weiland, anesthesioloog aan het Amsterdam UMC, locatie AMC en initiatiefnemer van deze parallelsessie.