Urgentie geneeskunde

Anesthesiologen in de urgentiegeneeskunde zijn vaak actief binnen een mobiel medisch team, maar deze vorm van zorg (ook wel spoed of acute zorg genoemd) is overal nodig. Anesthesiologen zorgen voor de vitaal bedreigde patient. 

'We worden opgeroepen bij reanimaties, kinderen die ernstig ziek zijn en hersenbloedingen. Dat is juist het interessante aan ons werk, het is heel breed. Of het nu een ernstige infectie is of een reanimatie, het gaat uiteindelijk om de vitale functies en daar zitten onze anesthesiologische skills.’ Isabelle Huig, oud-voorzitter sectie ­urgentiegeneeskunde en anesthesioloog met aandachtsgebied ­urgentiegeneeskunde in het Erasmus MC.

De urgentiegeneeskunde speelt zich meestal niet af op de operatiekamers (OK) maar juist daarbuiten. Acute zorg is overal nodig. Op elke ziekenhuisafdeling kan het voorkomen dat een patiënt ineens wegvalt en spoedeisende hulp nodig heeft. Ook buiten het ziekenhuis is er urgentiegeneeskunde: in Nederland vliegt het zogenaamde helikopter Mobiel Medisch team (MMT), dat grotendeels uit anesthesiologen bestaat. Ook de functie van medisch manager van de ambulancediensten wordt op meerdere plaatsen ingevuld door een anesthesioloog. Buiten Nederland vind je anesthesiologen bijvoorbeeld in het chirurgisch team van defensie.

De anesthesioloog is actief in de urgentiegeneeskunde, omdat hij/zij vanuit een ongedifferentieerde blik naar de patiënt kijkt, uitgaande van de (patho-)fysiologie van vitale functies in de volle breedte.

Anticiperen op wat mogelijk gaat komen

Omdat het om acute patiënten gaat moet er snel gehandeld worden, vaak met minimale voorinformatie. Regelmatig zijn de middelen beperkter dan op de OK en heb je weinig tijd om je team goed te leren kennen. Meer dan op de OK is het belangrijk om zonder veel hulpmiddelen differentiaal diagnostisch te kunnen denken en daar naar te handelen.

 ‘Anesthesiologen anticiperen sterk op wat mogelijk gaat komen. Dus als je een opiaat geeft, dan bedenk je al: stel dat de patiënt een ademdepressie krijgt, hoe ga ik dat dan opvangen en heb ik daar spullen voor? Dat vooruitdenken is een tweede natuur voor ons, omdat we dat op de operatiekamer ook doen. Als iemand in een onmogelijke positie ligt, bijvoorbeeld half onder een vrachtwagen, of voor een wc-pot in het ziekenhuis, dan ga ik geen opiaat spuiten. Ik kan dan namelijk niet bij zijn gezicht om te beademen, mocht er iets gebeuren.’ Isabelle Huig

Urgentiegeneeskunde heeft betrekking op die patiënten, die gestoord zijn in hun vitale functies. De kennis en kunde om goede anesthesie te geven zijn zeer geschikt om deze patiënten hierin te ondersteunen.

 

  • In het Medisch Contact is eerder een artikel gepubliceerd met Isabelle Huijg over urgentiegeneeskunde. Het artikel is hier terug te lezen.
  • De Sectie Urgentiegeneeskunde van de NVA heeft een eigen website met als doel ´life-long learning´ voor anesthesiologen binnen dit dynamische deelgebied. De website is hier te bekijken. 
  • Voor meer informatie over de NVA sectie Urgentiegeneeskunde, klik hier.