PublicatiesWachtwoord vergeten?

Voor leden

Welkom op het ledendeel van Anesthesiologie.nl

Lid worden

Wil je lid worden van de NVA? Kijk dan snel bij Lid worden


Lid worden van de NVA

Visiedocument PACU

Download .pdf / 346 KB / Geplaatst op 05 Jun 2018

Jaar: 2011

VISIEDOCUMENT PACU

Het bestuur van de NVA presenteert u het Visiedocument Post Anesthesia Care Unit (PACU). Het visiedocument is tot stand gekomen in samenwerking met de belanghebbende partijen in het veld en beoogt het domein PACU te omschrijven, met de anesthesioloog als verantwoordelijke. Het bestuur benadrukt dat de omschreven PACU nadrukkelijk niet is bedoeld voor de opvang van acute niet-chirurgische patiënten. Het is denkbaar dat in ziekenhuizen zonder IC wel een afdeling wordt opgezet die patiënten met acute problemen kan opvangen. Hier wordt nadrukkelijk bedoeld opvang, niet zorg.

De ledenraad heeft het document goedgekeurd in haar vergadering van 6 april 2011 vanuit de visie dat de PACU een belangrijk domein is van de anesthesiologie. Het document is geschreven vanuit kwalitatief oogpunt. Medio 2011 is gestart met een budget impactanalyse, waarmee wordt onderzocht hoeveel ziekenhuizen voordeel zouden hebben aan een PACU, welke kosten daarmee gemoeid zijn en hoe dit gefinancierd zou kunnen worden.

Lees verder toelichting PACU visiedocument

Een businessmodel voor uw ziekenhuis
Ter ondersteuning voor vakgroepen en ziekenhuisbesturen die overwegen een PACU te introduceren isnaast de BIA een rekenmodel[1] ontwikkeld, waarmee u op eenvoudige wijze voor uw eigen ziekenhuis een PACU-businessmodel op kunt stellen. Hiermee kunt u inzichtelijk maken wat de introductie van eenPACU in uw eigen setting betekent.

Bijlage: PACU Rapportage BIA

Het rekenmodel is een benadering van de werkelijkheid. Bij de interpretatie van de uitkomsten dient rekening te worden gehouden met settingspecifieke factoren (bijvoorbeeld aanwezigheid van een MC) en het feit dat het soms lastig is vooraf aan de ingreep in te schatten of een patiënt na de operatie op de IC of PACU wordt geplaatst. Voor juiste toepassing van het rekenmodel is kennisneming van de gebruikte methodiek zoals beschreven in het rapport noodzakelijk.

Bijlage: PACU Bijlage 1 rapportage