Sectie obstetrie geeft masterclass tijdens Negenmaandenbeurs

Afgelopen februari is de sectie Obstetrische Anesthesiologie op de Negenmaandenbeurs aanwezig geweest om informatie te geven over peripartum pijnbehandeling. Gedurende vijf dagen hebben wij een dialogenlounge en masterclass verzorgd. Bij de dialogenlounge konden parturiënten en/of partners aanschuiven voor één-op-één gesprekken of kleine groepssessies. Bij de masterclass werd een algemenere presentatie gehouden.

Onze aanwezigheid op de beurs werd zeer positief ervaren en na enige aarzeling ook goed ontvangen bij de zwangere dames met drukke masterclasses tot gevolg. Het blijft verrassend hoe weinig parturiënten weten van de (on)mogelijkheden die wij te bieden hebben. In deze tijd van Shared-Decision-Making is het van groot belang dat wij, als anesthesiologen, ons gezicht laten zien in de counseling van deze groep. We zijn inmiddels in gesprek met de organisatie van de Negenmaandenbeurs om ook volgend jaar in 2021 weer aanwezig te zijn.