Pijn- en palliatieve geneeskunde

Pijn- en palliatieve geneeskunde is een van de drie differentiaties van de anesthesiologie. De Sectie Pijn- en palliatieve geneeskunde behartigt de belangen van zo'n 350 pijnspecialisten en richt zich daarbij op de professionalisering van het vakgebied. De sectie kent een eigen bestuur en ledenraad

Meer over de visie van de Sectie vind je in het visiedocument

Om uitvoering te geven aan het visiedocument houdt de sectie zich onder andere bezig met:

Meer informatie

Bekijk de agenda voor aankomende evenementen

Het draait om de patiënt bij aanpak chronische pijn

In november 2019 is op Medisch Contact een artikel verschenen van de Sectie Pijngeneeskunde van de NVA. In de toen gepresenteerde nieuwe visie van de Sectie gaat het om de juiste zorg op de juiste plek voor patiënten met chronische pijn. Uitgangspunt is het functioneren van patiënten vanuit medisch, psychisch en sociaal oogpunt. Iedere patiënt verdient maatwerk. Het gehele artikel is hier te lezen