I’m Safe!

Spreker: Cas van Oort

Fit to Perform, toegenomen zorgzwaarte, druk op het zorgsysteem, vermoeidheid en burn out bij de zorgprofessionals.
Niet zo maar een paar termen die horen bij de zorg anno 2021. Allemaal rechtstreeks van invloed via kwaliteit en veiligheid richting de patiënt. We zullen dus serieus aan de slag moeten met de factoren die we kunnen beïnvloeden om fit en gezond ons werk te kunnen doen. Alleen dan blijft de patiënt centraal! 

Net als onze buitenlandse zusterverenigingen zoals de Britse AAGBI en de Amerikaanse ASA, start de NVA met het adresseren en inventariseren van de problemen rondom onze manier van werken, vooral tijdens de diensturen. De komende jaren kunnen we dan hopelijk met adviezen komen. We richten ons daarbij in eerste instantie op aios. 

Gezond en op een prettige manier oud worden, wie wil dat nu niet!