Wetenschap & Innovatie

Missie, visie en doelen

Donderdag 19 mei
Sprekers:  
Benedikt Preckel, Amsterdam UMC locatie AMC
Markus Hollmann, Amsterdam UMC locatie AMC,
Eric van Dongen, Antoniusziekenhuis Nieuwegein
Peter Noordzij. Antoniusziekenhuis Nieuwegein

Tijdens deze sessie gaat de Commissie Wetenschap & Innovatie de nieuwe structuur, werkwijze en doelen willen presenteren en met onderzoekers van ons vak in overleg gaan hoe het toekomstige klinisch en experimentele onderzoek verder vorm kan worden gegeven, en hoe de Commissie W&I hierbij kan faciliteren.

Daarbij gaan we in op klinische studies over kennishiaten, toekomstige ondersteuning en ontwikkeling van jong talent, wetenschappelijke events, prijzen en subsidies vanuit de NVA, alsook informatie uit de Raad Wetenschap en Innovatie van de Federatie Medisch Specialisten.