Keynote speaker Gerard van der Steenhoven

Plenair op vrijdag om 13.20
Keynote speaker: Gerard van der Steenhoven (Ministerie BZK, Universiteit Twente)

Gerard van der Steenhoven was vanaf 2014 tot februari 2023 directeur van het KNMI. 

Klimaatverandering: oorzaak, gevolgen en handelingsperspectief

Het klimaat verandert. We merken dat bijna elke dag: wateroverlast, temperatuurrecords; droogte, extreme neerslag en bosbranden – het gebeurt overal ter wereld. In de lezing zal toegelicht worden hoe klimaatverandering inderdaad tot meer extreem weer kan leiden.

Ook zal besproken worden hoe klimaatverandering veroorzaakt wordt door de fors toegenomen uitstoot van CO2 en andere broeikasgassen. De gezondheidszorg speelt ook een grote rol in discussies over klimaatverandering. Enerzijds is de gezondheidszorg verantwoordelijk voor circa 8% van de nationale CO2 uitstoot en anderzijds zal de gezondheidszorg zwaarder belast worden door ziektebeelden die het gevolg zijn van klimaatverandering. De lezing zal worden afgesloten met een kort voorbeeld over narcosegassen. Keuzes hierin kunnen bijdragen aan het inperken van klimaatverandering.

Ben jij erbij?
Meld je aan voor de Anesthesiologendagen op 25 en 26 mei!