Herregistratie & visitatie

Door de RGS: herregistraties medisch specialisten en erkenning opleidingsklinieken

24 april

Herregistratie medisch specialisten 

 • Alle specialisten behouden dit jaar hun registratie
 • Herregistratie kan tot en met 31 december worden aangevraagd
 • De nieuwe herregistratietermijn blijft aansluiten op einddatum van de lopende registratie
 • Coulance van 10% op uren/nascholing als de registratie in de periode maart t/m december 2020 eindigt
 • Dispensatie als de EIF of kwaliteitsvisitatie tussen 1-3-2020 en 1-1-2020 valt en niet wordt uitgevoerd

Zie ook KNMG website : Tegemoetkoming herregistratie eisen door coronacrisis

Erkenning opleidingsklinieken 

 • Alle opleidings- en instellingsvisitaties tot 1 september 2020 worden uitgesteld (uitzonderingen bespreekbaar)
 • Uitgestelde visitaties worden op een latere datum gepland
 • De afspraken voor de visitaties die na 1 september zijn vastgesteld blijven vooralsnog van kracht.
 • De aanschrijving voor opleidingsvisitaties zal volgens de gebruikelijke systematiek plaats blijven vinden, maar de termijn voor het aanleveren van stukken zal flexibel gehanteerd worden.
 • Termijnen voor rapportages zullen flexibel gehanteerd worden. Dit heeft geen consequenties voor de erkenning.

Zie ook: Update RGS betreffende opleidingsvisitaties instellingsvisitaties en procedures erkenningen

Vanuit de NVA: herregistratie pijnspecialisten, pijnklinieken en kwaliteitsvisitaties

24 april

Herregistratie pijnspecialisten 

 • Specialisten wiens registratie in de periode maart-december 2020 eindigt behouden dit jaar hun registratie
 • Herregistratie kan tot en met 31 december worden aangevraagd
 • De nieuwe herregistratietermijn blijft aansluiten op einddatum van de lopende registratie
 • Indien de registratie eindigt tussen 1-3-2020 en 1-1-2021: coulance van 10% op te behalen uren en nascholingspunten
 • Een beperkte registratie van 1 jaar bij onvoldoende nascholing/uren wordt verlengd naar 2 jaar
 • Dispensatie indien de kwaliteitsvisitatie in 2020 viel en niet kon worden uitgevoerd

Herregistratie pijnklinieken

 • Klinieken met een registratie tot 1-1-2020 kunnen tot 1 september een aanvraag tot herregistratie doen
 • De nieuwe herregistratietermijn blijft aansluiten op einddatum van de lopende registratie
 • Herregistraties in behandeling: termijnen zullen flexibel gehanteerd worden
 • Dispensatie indien de kwaliteitsvisitatie in 2020 viel en niet kon worden uitgevoerd

Kwaliteitsvisitaties 

 • Alle kwaliteitsvisitaties tot 1 september zijn voorlopig uitgesteld, de NVA volgt hierin het advies van de Adviescommissie Kwaliteitsvisitaties van de FMS.
 • Uitgestelde visitaties worden op een latere datum gepland
 • Lopende visitaties: termijnen voor opvolging van en rapportages over aanbevelingen, zwaarwegende adviezen en/of voorwaarden zullen flexibel gehanteerd worden.