Palliatieve zorg

De commissie palliatieve zorg van de Sectie Pijn- en Palliatieve geneeskunde heeft relevante en betrouwbare informatie verzameld voor de collega’s die betrokken zijn bij de palliatieve zorg en de triage van patiënten met ernstig onderliggend lijden.

Palliaweb

Palliaweb biedt informatie over:

 1. Beleidsbepaling / behandelbeperking ivm Covid-19 besmetting bij mensen met ernstig onderliggend lijden
  Niet Reanimeren en geen IC opname obv frailty classificatie;
  Tips voor het gesprek
  Exclusiecriteria voor IC opname
 2. Communicatie in crisis-situatie bij opgenomen patiënten met een Covid-19 besmetting (ips voor de communicatie met gezinnen en patiënten)
 3. Symptoombestrijding bij opgenomen patiënten met Covid-19 besmetting (behandeladviezen Dyspneu, Pijn, Hoesten, DelierMisselijkheid en brakenAngstSlecht slapenPalliatieve sedatie) 
 4. Patiëntbeschrijving Ziekenhuis Bernhoven
 5. Bezoek aan naasten in de stervensfase
 6. Informatie voor zorgverleners en uitvaartmedewerkers

Richtlijnen, handreikingen en leidraden Federatie

Relevante informatie op de website van de Federatie Medisch Specialisten:

 1. Leidraad voor opname van patiënten met (verdenking op) COVID-19 besmetting in het ziekenhuis o.a. Stroomschema triage op SEH
 2. Leidraad thuisbehandeling versus verwijzen naar het ziekenhuis bij oudere patiënt met (verdenking op) COVID-19 (Triage thuisbehandeling versus verwijzen naar het ziekenhuis)
 3. Draaiboek pandemie deel 1
  NB: zie onder het schema Wel/Geen IC obv Frailty Score

Wel / Geen IC obv Frailty Score

FRAILTY SCORE IC indicatie CLASS­ IFICATIE OMSCHRIJVING CRITERIUM
1 t/m 4 Wel IC Klinisch fit Sport regelmatig. Geen ziekteverschijnselen. Geheel zelfstandig In dagelijks leven geen enkele hulp nodig (professioneel of mantelzorg)
5 twijfel IC Mildly frail Heeft hulp nodig bij boodschappen, koken. Beperkte loopafstand Doet wassen en aankleden nog zelfstandig
6 t/m 8 géén IC Frail Afhankelijk voor dagelijkse zorg. Heeft hulp nodig bij alle activiteiten buitenshuis en bij het huishouden. Hulp nodig bij wassen en aankleden.
9 géén IC Terminally ill Terminale fase met een levensverwachting van < 6 maanden.  

Online scholing

Ook is er, nu het onderwijs gehinderd wordt door de covidmaatregelen, voor de doelgroep AIOS en opleiders (en leden) die wat online-scholing op het gebied van palliatieve zorg zouden willen doen of aanbieden, een nuttige verzameling online materialen aangeboden door Pasemeco, varierend van e-learnings en online filmpjes/kennisclips/hoorcolleges tot zelfstudie-opdrachten. Het onderwijs is gemaakt voor de geneeskunde student (master), maar desalniettemin geschikt voor iedere arts. 

Zie de uitleg op de Pasemeco-website

Of ga direct naar de handreiking