Duurzaamheid op de operatiekamer

De operatiekamers (OK) zijn vaak een relatief kleine oppervlakte van het totale ziekenhuiscomplex. Toch is de OK tegelijkertijd één van de grootste vervuilers. Het OK-complex:

  • gebruikt drie tot zes keer meer energie per vierkante meter dan de rest van het ziekenhuis;
  • verbruikt veel wegwerpartikelen en zorgt daarmee voor een derde van al het ziekenhuisafval;
  • gebruikt sterke broeikasgassen als narcosemedicijnen.

Het verduurzamen van de OK staat hoog op de agenda van de NVA. Daarom is in 2021 een werkgroep in het leven geroepen die zich met dit onderwerp bezighoudt. Verschillende ziekenhuizen hebben al initiatieven genomen om de CO2-voetafdruk van de OK te verbeteren. 

NVA ontvangt half miljoen voor terugdringen anesthesiedampen

In december 2022 kreeg de NVA een subsidie van 500.000 euro toegekend van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Met als doel om binnen tweeënhalf jaar de CO2-uitstoot van anesthesiedampen terug te dringen. De eerste stappen om dit te realiseren zijn inmiddels genomen. Waaronder een landelijke inventarisatie naar het huidige gebruik van anesthetica.

Morgen al je footprint op de OK verkleinen?

Dat kan. We hebben een handreiking gemaakt waarmee jij en je vakgroep gelijk aan de slag kan. Bekijk de 13 praktische tips om de OK te verduurzamen.

Een van de initiatieven

Een goed voorbeeld is het initiatief van Niek Sperna Weiland om met een Green Team in het Amsterdam UMC verbeteringen door te voeren. In het Amsterdamse ziekenhuis is de uitstoot van narcosegassen met 70% verminderd. Dat is een groot succes. In Nederland lopen we hiermee voor op de landen om ons heen. Maar dat betekent niet dat de missie van Niek klaar is. Hij ziet nog kansen in de vermindering van elektriciteitsverbruik en het gebruik van wegwerpmateriaal in de OK.

Lees meer over duurzaamheid op de operatiekamer

"Duurzaamheid is in rap tempo een niet te vermijden thema aan het worden in operatiekamers en ook in de rest van het ziekenhuis."

Lees het artikel uit de Anesthesioloog (2021, nummer 28): Nog veel laaghangend groen fruit rond de OK