Uitkomstregistratie pijngeneeskunde

In het Hoofdlijnenakkoord hebben veldpartijen afgesproken dat de medische specialistische zorg een afname van de groei zal nastreven met als doel om in 2022 > 50% van de ziektelast gerelateerde zorguitkomsten inzichtelijk te hebben.

De NVA werkt samen met MRDM waardoor de registratielast tot een minimum beperkt is en de relevante data snel op te leveren is. In de registratie-eisen voor pijncentra per 1-1-2021 is opgenomen dat ieder pijncentrum een kwaliteitsregistratiesysteem heeft en deze gegevens aanlevert en participeert in de landelijke benchmark en rapportage van de NVA.

De uitkomstregistratie pijngeneeskunde is opgezet om inzicht te krijgen in praktijkvariatie en in de PROMS. Voor meer informatie, zie de onderdelen links in het menu.