Wijzigingen

Wijziging in je gegevens doorgeven

Wil je een adreswijziging doorgeven of andere bij de NVA geregistreerde gegevens wijzigen? Laat het ons weten via nva@anesthesiologie.nl.

Lidmaatschappen secties

Je kunt je via dit formulier aanmelden voor sectielidmaatschap(pen). Wil jij je afmelden voor een sectielidmaatschap? Zeg dan het sectielidmaatschap vóór 1 december van het lopende kalenderjaar op via nva@anesthesiologie.nl.

Van aios lid naar gewoon lid

Je wordt gewoon lid wanneer je bent ingeschreven in het (door het Centraal College Medische Specialismen van de KNMG ingesteld) specialistenregister anesthesiologie. Dit wordt periodiek gecontroleerd, maar we vinden het ook fijn wanneer je het laat weten wanneer je geregistreerd bent!

Van gewoon lid naar oud lid

Ben je gewoon lid en beëindig je je beroepsuitoefening in Nederland volledig of voor het grootste deel? Dan kom je in aanmerking voor het oud-lidmaatschap. Je dient dit zelf door te geven via nva@anesthesiologie.nl. Als je dit vóór 1 december doorgeeft gaat het oud-lidmaatschap met ingang van 1 januari in en vervalt de bijdrage voor de federatie.

Lidmaatschap beëindigen

We vinden het altijd jammer wanneer je overweegt jouw lidmaatschap te beëindigen. Als collectief van anesthesiologen zijn we krachtig; hoe meer anesthesiologen vertegenwoordigd, hoe groter onze stem naar onze stakeholders. Wellicht kom je in aanmerking voor het oud-lidmaatschap?

Wil jij jouw NVA lidmaatschap beëindigen, dan moet je vóór 1 december van het lopende kalenderjaar opzeggen. Jouw opzegging gaat dan in per 1 januari van het volgende kalenderjaar. Je kunt jouw opzegging schriftelijk doorgeven per email (nva@anesthesiologie.nl) of brief. We stellen het op prijs als je de reden van opzegging doorgeeft zodat wij onze dienstverlening kunnen verbeteren. Je ontvangt altijd een schriftelijke bevestiging, die tevens dient als bewijs van opzegging.