De locatie: Noordkade Veghel

Adres

Verlengde Noordkade 10-12 
5462 EH, VEGHEL

Houd in de navigatie NBC-laan Veghel aan.

Parkeren

Je kunt parkeren op een van de drie P-terreinen: aan de Pater van den Elsenlaan (gratis parkeren). Of bij De Noordkade zelf bij P1 of P2. Alle P-terreinen staan op ANWB borden aangegeven.

Duurzame tweede leven

De duurzaamheid van gebouwen, energie en materialen staat centraal bij de herontwikkeling van dit terrein. De gebouwen krijgen een tweede leven en men hergebruikt allerlei materialen. Ook maakt het project gebruik van restwarmte van de naastgelegen zuivelfabriek en zet het in op bewust omgaan met voedselproductie en -gebruik.

Rijksmonument

Het is 1896. De uit Gemert afkomstige ‘boerenapostel’ pater Gerlacus van den Elsen zet met zijn vele talenten, veel Brabantse boeren in beweging. Hij maakt hen duidelijk dat ze de handen ineen moeten slaan om tegenwicht te bieden aan de industriële opkomst. Het zou de aanzet zijn tot een ontwikkeling waar we tot de dag van vandaag niet omheen kunnen. Het heeft wel een andere bestemming gekregen. Van den Elsen staat aan de wieg van de Noord-Brabantse Christelijke Boerenbond (NCB). Van hieruit ontstaat in 1911 de Coöperatieve Handels Vereniging (CHV), een inkooporganisatie voor mengvoeders en kunstmest CHV koopt ook granen van de aangesloten boeren in. Het hoofdkantoor van de CHV vestigt zich na enkele jaren in Veghel. Aan de binnenhaven, wordt een mengvoederfabriek gebouwd. In 1915 verrijst aldaar een zeer grote graansilo, die nu de status van Rijksmonument heeft. In augustus 1918 wordt het complex van de CHV officieel in gebruik genomen. De keuze voor Veghel is ingegeven door de gunstige weg-, water- en spoorverbindingen. Veghel zal hierdoor uitgroeien tot een vooraanstaand centrum van de voedingsmiddelenindustrie in alle verscheidenheid