Multidisciplinaire Leidraad organisatie van zorg voor patiënten met chronische pijn: samen van lijden naar leiden

PIJN! Zo’n 3 miljoen mensen in NL hebben hiervan langdurig last. Ondanks dat we met zijn allen de schouders hieronder willen zetten schiet de zorg voor deze patiënten regelmatig tekort. Patiënten raadplegen vaak diverse zorgverleners, maar krijgen niet de zorg die zij nodig hebben.

Ze ervaren onvoldoende pijnvermindering, geen betere kwaliteit van leven en hun vragen worden onvoldoende beantwoord. Zorgverleners herkennen chronische pijn vaak niet als zodanig, passen het biopsychosociale model onvoldoende toe en werken onvoldoende met elkaar samen. Om de zorg in de toekomst beter te organiseren hebben vele beroepsgroepen een Leidraad opgesteld over de organisatie van zorg bij chronische pijn. Dit traject was een boeiende uitdaging die nu heeft geleid tot een bijna definitief resultaat! 

In deze sessie reflecteren een patiënt en zorgverleners op de uitdagingen in de huidige zorg en de afspraken in de Leidraad. Hoe kunnen we de zorg voor patiënten met chronische pijn samen anders doen? En hoe maken we de zorg leuker en beter voor patiënten en zorgverleners?!


Plenair: 11.35
Sprekers:

  • prof. dr. André Wolff, anesthesioloog-pijnspecialist (UMCG/RUG)
  • dr. Lyonne Zonneveld, klinisch psycholoog/psychotherapeut (Amsterdam UMC)
  • Sanne Bloemink, patiënt, journalist, schrijver, rechtsfilosoof
  • Zamire Damen, huisarts (n.p), (Nederlands Huisartsen Genootschap)

André Wolff is hoogleraar Anesthesiologie i.h.b. Pijngeneeskunde aan het UMC Groningen. Hij heeft daarbij als aandachtsgebied Kwaliteit & Veiligheid van Zorg en richt zich de laatste jaren vooral op netwerk(pijn)geneeskunde, precisie diagnostiek, centrale sensitisatie en rug- en bekkenpijn in het bijzonder. Hij was onder meer actief in het bestuur van de sectie Pijn van de NVA, als voorzitter van de commissie Kwaliteit van de NVA en de Landelijke Health Deal Chronische Pijn. Hij is momenteel onder andere actief in de commissie Haalbaarheid &Implementatie van de Leidraad Chronische Pijn, als voorzitter van de Multidisciplinaire Werkgroep Leidraad Organisatie van Chronische Pijnpatiënten, als co-voorzitter van de Pijn Alliantie in Nederland (PA!N) en als counselor bij de EFIC. En dit jaar helpt hij ook mee het NVA-pijncongres, voor het eerst multidisciplinair (!) te organiseren.

Lyonne Zonneveld werkt sinds 2011 als klinisch psycholoog, psychotherapeut, cognitief gedragstherapeut VGCt (supervisor) op de poli Pijngeneeskunde van het Amsterdam UMC, locatie AMC. Daarnaast geeft ze communicatietrainingen rondom donatiegesprekken op SEH en IC voor de Nederlandse Transplantatie Stichting. In 2013 is ze gepromoveerd op het proefschrift 'Unexplained Physical Symptoms: patients’ quality of life improved by cognitive-behavioral group treatment tailored to their perspective'. Haar passie is het optimaliseren van communicatie om de vermeende kloof tussen lichaam en geest te overbruggen en contact te maken met patiënten als mens in al zijn facetten.

Sanne Bloemink is jurist, essayist, en journalist en publiceerde in (o.a) De Groene Amsterdammer, de Volkskrant en NRC. Op 12 september verschijnt haar nieuwste boek Pijn- een expeditie naar onbestemd gebied (uitgeverij Pluim). In deze zoektocht naar de betekenis van pijn verbindt ze haar eigen ervaringen met inzichten uit de geneeskunde, filosofie, geschiedenis en literatuur en bepleit ze meer maatschappelijke ruimte voor pijn en kwetsbaarheid. 

Zamire Damen is huisarts (n.p.) en sinds 2012 werkt zij als senior wetenschappelijk medewerker bij het Nederlands Huisartsen Genootschap. Zij is intensief betrokken geweest bij de herziening van de NHG-Standaard Pijn die in 2021 is gepubliceerd. Bij deze herziening is de diagnostiek en beleid bij chronische pijn duidelijker gepositioneerd en meer uitgewerkt. Ook is een hoofdstuk toegevoegd over het afbouwen van langdurig opioïdgebruik. Ze is namens het NHG lid van de werkgroep voor de Leidraad organisatie van zorg bij chronische pijn.