Palliatieve Zorg in België en Nederland

Plenair | 10.45-11.35 

Sprekers

  • prof. dr. Monique Steegers, anesthesioloog-pijnspecialist (Amsterdam UMC)
  • dr. Nico Blyaert, anesthesist-algoloog, palliatief arts (A.S.Z. Ziekenhuis Aalst)
  • Rik Gerritsen, intensivist (Medisch Centrum Leeuwarden)

Monique Steegers is hoogleraar pijngeneeskunde en palliatieve geneeskunde bij AmsterdamUMC. 


Nico Blyaert is anesthesioloog met een speciale interesse in echo-geleide locoregionale anesthesie maar ook het perioperatief management van complexe heelkunde. In 2008 was hij actief betrokken bij de oprichting van het pijncentrum van het Stedelijk Ziekenhuis in Aalst en behandelt daar sindsdien mensen met nek- en rugpijn, maar eveneens aangezichtspijn en oncologische pijn. Ook in de pijngeneeskunde gaat zijn speciale aandacht uit naar echo-geleide behandelingen van perifere zenuwen. Hij geeft die kennis graag door op workshops in België en Nederland.

De palliatieve geneeskunde is een ander van zijn interesses met lesopdrachten in verschillende postgraduate opleidingen voor artsen. Hij is sinds 2014 lid van de Raad van Bestuur van de VAVP, de Vlaamse Anesthesiologische Vereniging voor Pijnbestrijding. Hij komt vanaf oktober 2023 met veel enthousiasme terug naar de Gentse regio om een dynamisch team van collega's anesthesisten en pijnartsen te vervoegen en wetenschappelijk onderbouwde geneeskunde te doen waarbij de patiënt centraal staat. 


Rik Gerritsen is ruim vijfentwintig jaar intensivist in het Medisch Centrum Leeuwarden. Binnen de IC-geneeskunde is hij geïnteresseerd in de ethische dilemma’s en palliatieve zorg. Als lid en oud-voorzitter van de ethische commissie van de NVIC en oud-voorzitter van de ethieksectie van de ESICM maakt hij collega's bewust van de keuzes die zij maken en de consequenties van die keuzes voor de patiënt en zijn omgeving. Hoewel het ziekenhuis en in het bijzonder de IC niet de gekozen voorkeursplaats is om te overlijden, biedt de IC wel heel goede mogelijkheden voor goede eindelevenzorg. Aandacht hiervoor en voor palliatieve zorg in het algemeen is een competentie die aandacht behoeft bij alle zorgprofessionals op de IC, vindt Rik Gerritsen.

In zijn voordracht probeert hij misverstanden over de mogelijkheden van IC weg te nemen en aandacht te vragen voor de bijwerkingen van behandeling voor de patiënt, omgeving en professionals. Hij hoopt duidelijk te maken dat palliatieve zorg op de IC begint voor opname en dat die zorg gedurende de IC-behandeling bij alle patiënten belangrijk is. En dat palliatieve zorg veel meer omvat dan alleen goede eindelevenzorg.