Verslaving en afbouwen opiaten

Hoe iatrogeen is iatrogene opioïd verslaving? Door te kijken naar mechanismen die in gesprekken met verslaafden optreden in de spreekkamer leren we over de valkuilen die daarbij passen.

Is het wel een verslaving waar we naar kijken? Of doen we soms meer kwaad dan goed? Door differentiaal diagnostisch te denken bij verslaving, zien we dat minder opioïden voorschrijven niet alleen minder verslaving geeft maar ook om andere redenen een betere kwaliteit van leven.


Parallel | 13.25-14.40 | Zaal C
Sprekers:

  • Thomas Knuijver, verslavingsarts/daklozenarts (IrisZorg)
  • Maarten Mensink, anesthesioloog-pijnspecialist  (Prinses Maxima Centrum)