Anesthesioloog worden?

Jaarlijks ontvangen in Nederland 1,2 miljoen mensen anesthesie

Het specialisme anesthesiologie is in korte tijd uitgegroeid tot een van de grootste medisch specialismen. 2.200 anesthesiologen (i.o.) staan iedere dag patiënten bij, waken over hun leven en zorgen voor zo veel mogelijk comfort. Daarnaast zorgen anesthesioloog-intensivisten ieder jaar voor zo’n 75.000 patiënten opgenomen op de intensive care. Ook zijn het anesthesiologen die de traumahelikopter en het pijncentrum bemensen. We behandelen pijn bij bevallingen, verlichten vervelende onderzoeken door sedatie en verdoving en we zijn actief op de spoedeisende hulp. Anesthesiologie is daarmee met recht het kloppend hart van de ziekenhuisorganisatie.

Van geboorte tot overlijden, van eenvoudige tot zeer complexe ingrepen, van gepland tot urgent, voor én na de operatie. De anesthesioloog is betrokken bij de zorg voor patiënten van alle specialismen binnen het ziekenhuis en zelfs daarbuiten. Daarbij zorgt de anesthesioloog voor het welzijn, comfort en de veiligheid van de patiënt.

Perioperatieve zorg

Als anesthesioloog leid je de patiënt veilig en zo comfortabel mogelijk door het operatieve proces. Al vanaf het moment dat nagedacht wordt over een operatie is de expertise van de anesthesioloog belangrijk. Er is steeds meer bekend over de voordelen van zo fit mogelijk de operatie in gaan voor een snel en voorspoedig herstel. Tijdens de operatie bewaakt de anesthesioloog de patiënt en stuurt hij bij indien nodig. Anesthesie heeft invloed op belangrijke lichaamsfuncties zoals bloedsomloop en ademhaling.

Daarnaast zijn er verschillende vormen van anesthesie en verdoving. Welke vorm geschikt is, hangt af van bijvoorbeeld leeftijd, gezondheids­toestand, medicatie en type ingreep. Als anesthesioloog heb je daarom enorm veel kennis van fysiologie en farmacologie. Ook na de operatie houdt de anesthesioloog de patiënt nauwlettend in de gaten. Hij zorgt onder meer voor effectieve pijnstilling zodat een goed herstel kan plaatsvinden en het risico op complicaties vermindert.

De anesthesioloog zorgt voor het welzijn, het comfort en de veiligheid van de patiënt. Anesthesiologie is met recht het kloppend hart van de ziekenhuisorganisatie.

PACU en IC

Voor het monitoren van lichaamsfuncties wordt gebruik gemaakt van technische middelen. Anesthesiologie is dus ook een technisch vak. Dat zie je onder meer op de intensive care afdeling. Hier geven anesthesioloog-intensivisten speciale zorg aan patiënten in een levensbedreigende situatie. Patiënten komen hier terecht na een zware operatie of behandeling. Maar ook na een trauma of door bijvoorbeeld een virus of bacterie. De anesthesioloog bewaakt de vitale lichaamsfuncties van deze kwetsbare patienten. Veel kennis en kunde van de anesthesioloog komt op deze afdeling samen waaronder de kennis over fysiologie, farmacologie en luchtwegmanagement. 

Pijngeeskunde

Anesthesiologen hebben een brede basis met veel kennis over pijn. Niet voor niets zijn anesthesioloog-pijnspecialisten de pijnexperts. In Nederland hebben meer dan 2 miljoen volwassenen dagelijks pijn. In vergelijking met andere chronische aandoeningen komt chronische pijn heel vaak voor. Rugpijn en gewrichtspijn zijn hierbij het meest voor­komend. Daarnaast zijn er ook ziektebeelden waarbij pijn als belangrijkste verschijnsel op de voorgrond staat, bijvoorbeeld bij kanker. Oncologische pijnbestrijding en palliatieve zorg zijn daarom ook belangrijke onderdelen van de pijngeneeskunde.

Klopt het vooroordeel over anesthesiologie?

Eva van Schaik vertelt over de vooroordelen over het vak anesthesiologie. Werk je alleen met slapende patiënten? Of is contact met patiënten juist ook belangrijk?
 

Acute situaties

Anesthesiologen handelen direct als er lichaamsfuncties uitvallen of worden bedreigd. Tijdens de operatie, maar ook in acute situaties en op de intensive care. Anesthesiologen zijn alert en oplossingsgericht en daardoor bij uitstek geschikt om die kennis vanuit het ziekenhuis toe te passen bij traumapatiënten op straat. Van de in Nederland werk­zame MMT-artsen (MMT= Medisch Mobiel Team) is 80 procent anesthesioloog. 

Wie durft?

Naast pijnspecialisten, intensivisten en urgentiegeneeskundigen zijn er ook anesthesiologen die zich verder hebben verdiept in gebieden zoals de kinderanesthesiologie, cardio-anesthesiologie, obstetrische anesthesiologie en de neuroanesthesiologie.

Bekijk hier onze flyer: Denken, doen, durven...durf jij?