Pijngeneeskunde

Declaraties van injectie- en denervatietechnieken

Met Zorgverzekeraars Nederland zijn afspraken gemaakt over de aanspraken en declaraties van injectie- en denervatietechnieken bij chronische (a)specifieke lage rugklachten. In de notitie is omschreven wat onder de huidige diagnosecodes in de pijngeneeskunde wordt verstaan, en welke zorgactiviteiten aan welke diagnoses gekoppeld kunnen worden. Registreer en declareer conform deze instructie, zodat je geen problemen krijgt achteraf! Vragen kan je stellen via dbcpijngeneeskunde@anesthesiologie.nl.
 

Zorgactiviteit met aanspraakcodes

Recent zijn er wijzigingen en correcties aangebracht in alle zorgactiviteiten waaraan, binnen het DBC-bekostigingssysteem voor medisch-specialistische zorg, ‘aanspraakcodes’ zijn gekoppeld. Hier vind je het document dat een overzicht geeft van alle zorgactiviteiten met een aanspraakcode (zorgactiviteit codes relevant voor pijn geneeskunde zijn geel gearceerd).