Samenwerking leveranciers geneesmiddelen en medische technologie

Artsen, onderzoekers, zorginstellingen en patiëntenorganisaties werken regelmatig samen met leveranciers van geneesmiddelen en medische technologie. Dat leidt tot nieuwe en betere geneesmiddelen, medische hulpmiddelen en behandelmethoden. En tot beter inzicht in de behoeften van patiënten.

Zorgbudgetten zijn niet toereikend voor innovatie en onderzoek. Naast financiers die publieke gelden beschikbaar stellen, kan ook het bedrijfsleven hieraan bijdragen. Ook wordt publiek-private samenwerking steeds meer gestimuleerd.

Afspraken over diensten en de vergoedingen die daar tegenover staan moeten transparant zijn. Ook moeten de relevante gedragscodes worden gevolgd om ongewenste beïnvloeding van artsen en gunstbetoon voorkomen. Relevant hiervoor zijn:

Kijk ook op hoeblijfikonafhankelijk.nl