Benchmark Logex en normtijden

Hoe wordt het honorarium van de anesthesioloog bepaald in een MSB? En hoe wordt gekeken hoeveel anesthesiologen er nodig zijn om de geplande productie te draaien? Veel vakgroepen gebruiken de benchmark van Logex. Normtijden zijn een belangrijk onderdeel van deze benchmark. DE NVA is eigenaar van deze normtijden. De Beroeps Belangen Commissie buigt zich ieder jaar opnieuw over deze normtijden.  

Per 2023 zijn de normtijden volledig herzien. Dit is toegelicht in een webinar op 7 september 2022. Bekijk de presentatie van deze webinar en de conceptnormtijden Anesthesiologie. Deze worden pas vastgesteld als de NZa de zorgactiviteiten voor 2023 heeft vastgesteld.

De normtijden Pijnbestrijding hebben geen grote herzieningen ondergaan. Deze normtijden volgen zo spoedig mogelijk. 

Heb je vragen over de normtijden? Stel ze gerust via e.schiks@anesthesiologie.nl