(Her)registratie IC

Intensivecaregeneeskunde is in Nederland een aandachtsgebied van erkende medisch specialismen (anesthesiologie, cardiologie, heelkunde, interne geneeskunde, longziekten, neurochirurgie en neurologie). Registratie en herregistratie vallen onder de verantwoordelijkheid van de wetenschappelijke verenigingen, die zich hierbij laten adviseren door de Gemeenschappelijke Intensivisten Commissie (GIC). Het GIC-secretariaat wordt gevoerd door:

Nederlandse Internisten Vereniging
Dorenda van Waterschoot
gic@internisten.nl
030-899 06 66

Oproep via GAIA

Registratie en herregistratie voor het aandachtsgebied intensive care verloopt vanaf 1 mei 2021 via GAIA. Dit betekent dat je voor herregistratie IC een oproep krijgt via GAIA en dat je jouw aanvraag indient via jouw GAIA-dossier. Voor de herregistratie upload je de volgende bijlagen:

De volgende bijlagen vervallen (deze hoef je dus niet meer apart mee te sturen):

  1. RGS registratiebewijs. Alleen een specialist met een lopend GAIA-dossier bij de RGS kan een IC-aanvraag via GAIA indienen. 
  2. PDF’s uit GAIA. De IC-nascholingspunten zijn na indiening van je aanvraag inzichtelijk voor de beoordelaar van de herregistratiecommissie van de GIC.

Coulanceregeling 20%

In lijn met de coulanceregeling van de RGS hanteert de GIC ook tussen 1 maart 2020 en 1 maart 2025 een kortingsregeling van 20% op de IC-nascholingspunten. Van deze kortingsregeling kan eenmalig gebruik gemaakt worden. De nascholingseis is 100 IC-punten in 5 jaar, dus met de kortingsregeling van 20% zijn 80 geaccrediteerde intensive care nascholingspunten voldoende voor een herregistratie van 5 jaar (mits ook aan de andere voorwaarden is voldaan).

Nascholingspunten intensive care

Van Nederlandse nascholingen wordt jouw aanwezigheid ingevoerd door de congresorganisatie. Buitenlandse IC-nascholingen voeg je zelf toe vanuit de congresagenda. Alleen nascholingen die geaccrediteerd zijn in de categorie intensive care tellen mee. 

Het zelf toevoegen van buitenlandse nascholingen kan alleen in jouw GAIA dossier van het basisspecialisme

Mijn gegevens/herregistratieoproepen

Zorg dat je e-mailadres in GAIA up-to-date is. Dit kun je controleren bij Mijn gegevens. Kijk ook naar de juiste instelling van de frequentie van berichten (minimaal eens per week). Via dit e-mailadres word je geattendeerd op bijgeschreven nascholingspunten en ontvang je de herregistratieoproepen.

Register Anesthesioloog-intensivist

Het bureau van de Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie beheert het register van de intensive care registraties van de anesthesiologen. 

Kosten (her)registratie

€  302,50 (inclusief btw) voor leden van de NVA
€  1.089,-- (inclusief btw) voor niet-leden van de NVA