Nascholing IC

Alle nascholingspunten IC zijn geldig voor jouw herregistratie als anesthesioloog. Andersom geldt dat niet: accreditatiepunten toegekend voor nascholing algemene anesthesiologie zijn niet geldig voor jouw herregistratie IC. De GIC houdt in de beoordeling alleen rekening met de nascholingen waarvan ID-nummers zijn vermeld. 

Vooraf geaccrediteerde bij- en nascholing

De aanbieder van de bij- en nascholing registreert je aanwezigheid binnen 3 weken na afloop van de bijeenkomst in GAIA. Wanneer de aanbieder van de nascholing de presentie heeft ingevoerd, krijg je hiervan automatisch bericht in jouw persoonlijke dossier.

Geaccrediteerde buitenlandse IC-bijeenkomsten

Via het secretariaat van de Nederlandse Internisten Vereniging, tevens GIC-secretariaat, worden de geaccrediteerde (buitenlandse) nascholingen voor alle moederspecialismen toegevoegd aan GAIA. Je kunt deze toevoegen aan jouw persoonlijke dossier via ‘mijn dossier’. Klik op ‘nascholingsagenda’. Zoeken naar nascholing kan op verschillende manieren:

 • Zoek op locatie, cursusnaam, cursus ID nummer of opleidingsinstituut (via de zoekbalk).
 • Zoek op periode: kies jaartal waarin nascholing heeft plaatsgevonden. Ga naar de maand waarin de nascholing heeft plaatsgevonden.
 • Zoek inhoudelijk, bijvoorbeeld op intensive care of pijngeneeskunde.
 • Zoek via uitgebreid zoeken: zoek hierbij op afstand locatie, aantal accreditatiepunten, categorie of organisatie.

De geaccrediteerde IC nascholingen zijn zichtbaar in de GAIA congresagenda. De volgende congressen zijn op voorhand IC geaccrediteerd:

 • Annual congress European Society of Intensive Care Medicine – ESICM
 • Annual Meeting Society of critical Care Medicine Congress – SCCM
 • International Symposium on Intensive Care and Emergency Medicine – ISICEM
 • World Congress on Intensive Care and Critical care Medicine – WFSICCM
 • European Resuscitation Council (ERC) Congress Scientific Symposium
 • Annual Meeting American Thoracic Society-ATS
 • Annual Meeting American Society of Anesthesiologists-ASA
 • International Conference on Continuous Renal Replacement Therapies-CRRT
 • International Conference on Antimicrobial Agents and Chemotherapy-ICAAC
 • European Anesthesiology Congress / Euroanaesthesia – ESA
 • De door de NVIC georganiseerde congressen en symposia

Niet op voorhand geaccrediteerde buitenlandse IC-bijeekomsten

Om accreditatiepunten IC te ontvangen voor een nog niet geaccrediteerde buitenlands IC-bijeenkomst, moet je een aanvraag indienen. Alle accreditatieaanvragen worden beoordeeld door de NVIC.