(Her)registratie pijnspecialist

Het behandelen van mensen met chronische pijn vergt specifieke kennis en kunde. De NVA vindt het belangrijk dat patienten kunnen zien of behandelaars aan de vereisten voldoen. Hiervoor beheert de NVA het register van pijnspecialisten. Bij het bureau van de NVA kan worden geinformeerd of een behandelaar geregistreerd is als pijnspecialist.

Eerste registratie aanvragen

Registratie als pijnspecialist kan bij de NVA worden aangevraagd na voltooiing van de differentiatie pijn- en palliatieve geneeskunde zoals omschreven in het specifieke besluit anesthesiologie en nader omschreven in het Landelijk Opleidingsplan, inclusief bijbehorend lokaal, regionaal en landelijk onderwijs. De differentiatie pijn- en palliatieve geneeskunde kan zowel binnen als buiten de opleiding tot anesthesioloog gevolgd worden.

De aanvraag tot erkenning en registratie als pijnspecialist kun je in je eigen specialisten-account in GAIA doen via de knop “nieuwe registratie aanvragen”. Bij het indienen van je aanvraag word je gevraagd een aantal documenten te uploaden. Je aanvraag wordt binnen 3 maanden beoordeeld door de registratiecommissie van de NVA. Bij goedkeuring word je maximaal voor 5 jaar ingeschreven in het register van erkende pijnspecialisten.

Herregistratie

Vanaf vier maanden voor afloop van je registratieperiode ontvang je van GAIA oproepen om een aanvraag tot herregistratie te doen.

Pijnspecialisten die zijn opgeleid volgens het nieuwe opleidingscurriculum met differentiatie pijn- en palliatieve geneeskunde moeten vóór hun eerste herregistratie het FIPP-examen of het EDPM-examen behaald hebben.

Deze eis is vervallen voor pijnspecialisten die voor 1 januari 2021 reeds geregistreerd waren en voor pijnspecialisten die nog niet geregistreerd zijn en opgeleid worden volgens het oude opleidingscurriculum.

Coulanceregelingen:

  • In verband met de Covid-19 uitbraak en in navolging van de KNMG biedt de NVA een verruimde coulance-regeling aan voor pijnspecialisten die zich vóór 1 maart 2025 moeten herregistreren. Voor de herregistratie-eis gewerkte uren geldt tot 1 januari 2021 een coulanceregeling van 10%. Voor deskundigheidsbevordering (bij- en nascholing) geldt tot 1 maart 2025 een coulanceregeling van 20%.

Registratie-eisen en aanvraag

Per 1 januari 2021 treden vernieuwde registratie- en herregistratie-eisen in werking. Voor pijnspecialisten die vóór 1 januari 2021 met de opleiding begonnen zijn is een overgangsregeling van toepassing.

Meer informatie over aanvragen registratie:
Aanvraag registratie pijnspecialisten: inloggen in GAIA
Handleiding registratie pijnspecialisten

Kosten: deze aanvraag verloopt via GAIA, je wordt direct doorgeleid naar een online betaalmenu.
€  302,50 (inclusief btw) voor leden van de NVA
€  1089 (inclusief btw) voor niet-leden van de NVA