Abstracts indienen

Elkaar op de hoogte houden van actuele ontwikkelingen rondom wetenschap en innnovatie vinden we erg belangrijk. We bieden onze leden daarom graag de gelegenheid om een wetenschappelijke presentatie te geven. Voor zowel de Anesthesiologendagen als de Wetenschapsdag kunnen er abstracts ingediend worden. Een afvaardiging vanuit de commissie Wetenschap en Innovatie beoordeelt de ingezonden abstracts. 

Algemene informatie voor het indienen van een abstract

•Als presentator/auteur ben je lid van de NVA. Is een gewoon lidmaatschap of assistentlidmaatschap niet van toepassing, dan kunt je gastlid worden. 
•Zorg voor een leesbaar en volledig abstract, vermijd een ingewikkelde lay-out en afbeeldingen.
•Het abstract kan in het Engels of in het Nederlands worden ingediend.
•Het abstract dient als volgt te worden opgesteld: titel, introductie, methode, resultaten, conclusies.•Wees volledig met voorletters van co-auteurs en klinieken.
•Maximaal aantal woorden 300 (inclusief titelkop en tekst).
•Voor publicatie wordt het ingediende abstract ongewijzigd en ongecorrigeerd overgenomen. De abstracts worden gepubliceerd in het NTvA en op de website van de NVA. 
•Abstracts kunnen alleen gepresenteerd worden als deze voor de deadline worden ingediend en aan de genoemde voorwaarden voldoet.
•De auteur en de (wetenschappelijke) leiding zijn akkoord met de tekst en inhoud van het abstract.

 

Anesthesiologendagen 2022

Het presenteren van actuele ontwikkelingen rondom innovatie en wetenschap is een belangrijk onderdeel van de het congres. Ook dit jaar is weer een aantal sessies gereserveerd voor wetenschappelijke presentaties. Wil je in aanmerking komen voor een presentatie dan kun je hier je abstract indienen (deadline 24 januari 12.00 uur). Lees ook de informatie voor auteurs. De commissie Wetenschap & Innovatie beoordeelt welke ingezonden abstracts in aanmerking komen voor een presentatie tijdens de Anesthesiologendagen.