Gezocht: Anesthesioloog met hart voor innovatie

De subcommissie Innovatie van de commissie wetenschap en innovatie van de Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie is op zoek naar een anesthesioloog met een hart voor innovatie.

Het Nederlands zorgstelsel staat onder druk en zal de komende jaren ingrijpend moeten veranderen om betaalbaar en toegankelijk te blijven. Koers houden in een veranderend zorglandschap vraagt naast flexibiliteit en daadkracht, een heldere visie op innovatie.  Een van de opdrachten die de subcommissie dan ook heeft gekregen is het formuleren van een dergelijke een visie voor de anesthesiologie in de volle breedte. Dit behelst niet enkel digitale technologie en grensverleggende hardware, of experimentele medicatie en interventies, maar ook sociale innovatie en nadenken over de rol van de anesthesioloog van de toekomst, in en voor de maatschappij. Daarnaast beoogt de commissie uit te groeien tot een kennisplatform met betrekking tot innovatie, waar kennis en netwerk kunnen worden gedeeld met de innovators in Anesthesiologisch Nederland.

Aanmelden
Om ons team te versterken zijn we op zoek naar een anesthesioloog met enige bestuurlijke ervaring en aantoonbare affiniteit met innovatie. De voorkeur gaat hierbij uit naar een anesthesioloog uit een niet-academisch ziekenhuis om een zo breed mogelijke vertegenwoordiging van het vak binnen de commissie te hebben. Spreekt het je aan om je op bestuurlijk niveau in te zetten voor de NVA en draag je innovatie een zeer warm hart toe?

Stuur dan voor 1 juni een motivatiebrief met CV naar de voorzitter van de commissie, dr. G.J. Nieuwenhuijs-Moeke (g.j.nieuwenhuijs-moeke@umcg.nl)
Voor vragen en/of additionele informatie m.b.t. werkzaamheden, kunt u eveneens contact opnemen met de voorzitter.