Young Investigator Grant

Grant stimulans voor jonge ambitieuze wetenschappers

De YIG is er op gericht om jonge ambitieuze wetenschappers te stimuleren die aan het begin staan van hun carrière binnen de anesthesiologie. Het onderzoeksvoorstel moet gericht zijn op fundamentele, klinische onderzoeksvragen of klinisch zorgevaluatievraagstukken binnen de Anesthesiologie in ruime zin. Op de afdeling van de aanvrager is een goede infrastructuur voor het uitvoeren van het onderzoek aanwezig en wordt de jonge onderzoeker actief begeleid door een senioronderzoeker.

De YIG is een persoonsgebonden tweejarige NVA-subsidie die slechts voor een deel kostendekkend zal zijn. Het is daarom van belang dat de afdeling en/of instelling waar de aanvrager werkzaam is een bijdrage levert die minimaal gelijk is aan de toegekende subsidie van €50.000. Deze bijdrage kan bestaan uit het ter beschikking stellen van onderzoektijd, onderzoeksassistentie en/of laboratoriumfaciliteiten.