Young Investigator Grant

Grant stimulans voor jonge ambitieuze wetenschappers

De YIG is er op gericht om jonge ambitieuze wetenschappers die aan het begin staan van hun carrière binnen de anesthesiologie te stimuleren. Het onderzoeksvoorstel dient gericht te zijn op fundamentele, klinische onderzoeksvragen of klinisch zorgevaluatievraagstukken binnen de Anesthesiologie in ruime zin. Op de afdeling van de aanvrager is een goede infrastructuur voor het uitvoeren van het onderzoek aanwezig en wordt de jonge onderzoeker actief begeleidt door een senioronderzoeker. De YIG is een persoonsgebonden tweejarige NVA subsidie die slechts voor een deel kostendekkend zal zijn. Het is daarom van belang dat de afdeling en/of instelling waar de aanvrager werkzaam is een bijdrage levert die minimaal gelijk is aan de toegekende subsidie van €50,000.-. Deze bijdrage kan bestaan uit het ter beschikking stellen van onderzoektijd, onderzoeksassistentie en/of laboratoriumfaciliteiten. 

CALL: YOUNG INVESTIGATOR GRANT 2023

De onderzoeker, het onderzoek, de infrastructuur

De aanvrager is in de afgelopen 5 jaar gepromoveerd of bevindt zich in de laatste fase van zijn of haar promotieonderzoek (promotiedatum binnen één jaar) en is lid van de NVA. De aanvraag zal beoordeeld worden op zijn wetenschappelijke merites maar daarnaast zal ook gekeken worden naar het CV en de wetenschappelijke kwaliteiten van de aanvrager. De YIG is er op gericht om jonge ambitieuze wetenschappers die aan het begin staan van hun carrière binnen de anesthesiologie te stimuleren. Het onderzoeksvoorstel dient gericht te zijn op fundamentele, klinische onderzoeksvragen of klinisch zorgevaluatievraagstukken binnen de Anesthesiologie in ruime zin. Op de afdeling van de aanvrager is een goede infrastructuur voor het uitvoeren van het onderzoek aanwezig en wordt de jonge onderzoeker actief begeleidt door een senioronderzoeker.

Matching

De YIG is een persoonsgebonden tweejarige NVA subsidie die slechts voor een deel kostendekkend zal zijn. Het is daarom van belang dat de afdeling en/of instelling waar de aanvrager werkzaam is een bijdrage levert die minimaal gelijk is aan de toegekende subsidie van €50,000.-. deze bijdrage kan bestaan uit het ter beschikking stellen van onderzoektijd, onderzoeksassistentie en/of laboratoriumfaciliteiten.

Indienen

Aanvragen (inclusief begroting) dienen voor 24 januari 10.00 uur elektronisch (als PDF) te worden gemaild naar de NVA: nva@anesthesiologie.nl. Het aanvraagformulier kan worden gedownload via de website van de NVA.