Young Investigator Grant

Grant stimulans voor jonge ambitieuze wetenschappers

De YIG is er op gericht om jonge ambitieuze wetenschappers die aan het begin staan van hun carrière binnen de anesthesiologie te stimuleren. Het onderzoeksvoorstel dient gericht te zijn op klinische of fundamentele onderzoeksvragen binnen de Anesthesiologie in ruime zin. Op de afdeling van de aanvrager is een goede infrastructuur voor het uitvoeren van het onderzoek aanwezig en wordt de jonge onderzoeker actief begeleidt door een senioronderzoeker. 

De YIG is een persoonsgebonden tweejarige NVA subsidie die slechts voor een deel kostendekkend zal zijn. Het is daarom van belang dat de afdeling en/of instelling waar de aanvrager werkzaam is een bijdrage levert die minimaal gelijk is aan de toegekende subsidie van €50,000.-. deze bijdrage kan bestaan uit het ter beschikking stellen van onderzoektijd, onderzoeksassistentie en/of laboratoriumfaciliteiten. 

CALL: YOUNG INVESTIGATOR GRANT 2022

€ 50.000 voor een periode van twee jaar

Wij nodigen onderzoekers binnen de Anesthesiologie uit om een aanvraag in te dienen voor de Young Investigator Grant 2022. De YIG is bedoeld om jonge ambitieuze wetenschappers binnen de Anesthesiologie te stimuleren. De aanvrager is in de afgelopen 5 jaar gepromoveerd of bevindt zich in de laatste fase van het promotieonderzoek en is lid van de NVA. De aanvraag wordt inhoudelijk beoordeeld door ervaren wetenschappers binnen de NVA. Bij de beoordeling worden de wetenschappelijke prestaties en het CV van de aanvrager meegenomen. Het onderzoeksvoorstel dient gericht te zijn op klinische of fundamentele onderzoeksvragen binnen de Anesthesiologie. Op de afdeling van de aanvrager is een goede infrastructuur voor het uitvoeren van het onderzoek aanwezig en wordt de onderzoeker actief begeleid door een senioronderzoeker.

MATCHING

De YIG is een persoonsgebonden NVA-subsidie voor een periode van twee jaar, die gedeeltelijk kostendekkend is. Het is een voorwaarde dat de afdeling en/of instelling waar de aanvrager werkzaam is een bijdrage levert die tenminste gelijk is aan de toegekende subsidie van €50,000. Deze bijdrage moet opgenomen worden in de begroting van de aanvraag en kan o.a. bestaan uit loonkosten, epidemiologische ondersteuning of overige kosten die gemaakt worden bij het uitvoeren van het onderzoek.

INDIENING
Aanvragen dienen door middel van het aanvraagformulier voor maandag 25 april 2022 10.00 uur elektronisch (als PFD) te worden gemaild naar de NVA: nva@anesthesiologie.nl