PijngeneeskundeWachtwoord vergeten?

Voor leden

Welkom op het ledendeel van Anesthesiologie.nl

Lid worden

Wil je lid worden van de NVA? Kijk dan snel bij Lid worden


Lid worden van de NVA

Registratie van pijncentra

Instellingen voor pijngeneeskunde kunnen een aanvraag tot erkenning en registratie als pijncentrum indienen. Dat kunnen zowel gespecialiseerde afdelingen als zelfstandige klinieken zijn.

Ook nieuwe centra kunnen een aanvraag doen voor erkenning in registratie in het aandachtsgebied pijngeneeskunde. Zowel voor registratie als voor herregistratie kunnen klinieken het volgende formulier gebruiken.

Aanvraagformulier (her)registratie pijnklinieken
Let op! Wij vragen u bij uw aanvraag een aantal documenten te uploaden, waaronder de RGS-registratie van het formeel medisch hoofd, de vastgelegde afspraken op lokaal niveau met andere voor de pijngeneeskunde relevante specialismen en een jaarverslag. Alle voorwaarden waaraan uw kliniek aan moet voldoen voor erkenning en registratie als pijncentrum vindt u in de Notitie.

Herregistratie als pijncentrum
Ruim voor afloop van de registratie als erkend pijncentrum ontvangt u per post een oproep voor herregistratie. De eisen voor herregistratie van erkende pijncentra zijn dezelfde als voor registratie en staan beschreven in de Notitie Pijngeneeskunde. Voor herregistratie kunt u hetzelfde aanvraagformulier gebruiken als voor registratie.

Register van erkende pijncentra
Als uw aanvraag wordt goedgekeurd wordt de kliniek ingeschreven in het register voor erkende pijncentra voor de duur van 5 jaar vanaf de datum van aanvraag. Het register van erkende pijncentra wordt beheerd door de NVA en is openbaar.

Het register van erkende pijnspecialisten is vanwege privacybescherming niet openbaar. Wel kan bij het bureau van de NVA per persoon geïnformeerd worden of deze wel of niet is geregistreerd als pijnspecialist. Het register van erkende pijncentra is als PDF-bestand te downloaden

Kosten (her)registratie pijncentra.