PijngeneeskundeWachtwoord vergeten?

Voor leden

Welkom op het ledendeel van Anesthesiologie.nl

Lid worden

Wil je lid worden van de NVA? Kijk dan snel bij Lid worden


Lid worden van de NVA

Registratie van pijnspecialisten

Registratie na de opleiding tot anesthesioloog
Heeft u tijdens de opleiding tot anesthesioloog zowel de verplichte pijnstage als de verdiepingsstage pijngeneeskunde gedaan? Dan kunt u binnen 5 jaar na uw opleiding een registratie als pijnspecialist aanvragen. U dient bij uw aanvraag een officiële verklaring van uw opleider mee te sturen dat u de genoemde stages met goed gevolg hebt doorlopen.

LET OP: Als u uw aanvraag binnen 3 maanden na voltooiing van uw opleiding indient en de aanvraag wordt goedgekeurd volgt registratie voor 5 jaar. Als u uw aanvraag later indient en de aanvraag wordt goedgekeurd zal de registratie van beperkte duur zijn.

Registratie als zij-instromer
Heeft u tijdens de opleiding tot anesthesioloog niet de verdiepingsstage pijngeneeskunde gedaan, maar later alsnog gekozen voor een opleiding of fellowship pijngeneeskunde? Dan kunt u een registratie aanvragen als zij-instromer. U dient bij uw aanvraag een portfolio, uw opleidingsplan en een overzicht van de door u gevolgde nascholing mee te sturen. Verder moet uit een verklaring van uw supervisor blijken dat u voldoet aan de eisen die gesteld worden aan zij-instromers.

Registratie als buitenlands gediplomeerde
Bent u in het buitenland opgeleid op het vakgebied pijngeneeskunde en wilt u in Nederland aan de slag als pijnspecialist? Dan kunt u een registratie aanvragen als zij-instromer.

Het register van erkende pijnspecialisten is vanwege privacybescherming niet openbaar. Wel kan bij het bureau van de NVA per persoon geïnformeerd worden of deze wel of niet is geregistreerd als pijnspecialist. 

Meer informatie over aanvragen registratie:
Aanvraag registratie pijnspecialisten: inloggen in GAIA
Handleiding registratie pijnspecialisten
Kosten (her)registratie

Herregistratie

Vanaf vier maanden voor afloop van uw registratieperiode ontvangt u van GAIA oproepen om een aanvraag tot herregistratie te doen. De voorwaarden voor herregistratie staan in de notitie.