OpleidingWachtwoord vergeten?

Voor leden

Welkom op het ledendeel van Anesthesiologie.nl

Lid worden

Wil je lid worden van de NVA? Neem dan contact met ons op!


Lid worden van de NVA

Cursussen en examens

EDAIC-cursus
Tijdens de cursus doen deelnemende aios kennis op over diverse aspecten van het vak, bijvoorbeeld over fysiologie, farmacologie, intensive care, luchtwegmanagement, etc. De cursus is bedoeld voor tweede- en derdejaars en is een verplicht onderdeel van de opleiding. Hij moet zowel in het tweede als in het derde jaar worden gevolgd, dus twee keer. Hierbij is het belangrijk dat de cursus in twee opeenvolgende jaren wordt gevolgd. Het programma wisselt per kalenderjaar. Het programma van de cursus in maart is hetzelfde als dat in september van hetzelfde jaar.

NVA-cursus
De cursus bestaat uit twee dagen met een zeer gevarieerd programma. Zo worden casussen voorafgaand aan de cursusdagen voorbereid door de aios en gepresenteerd tijdens de cursusdagen, er vinden pro-con discussies plaats en tenslotte zijn er state-of-the-art voordrachten. De cursus is bedoeld voor vierde- en vijfdejaars en is een verplicht onderdeel van de opleiding.

PIP-cursus
Als medisch professional begeef je je in een wereld die verder reikt dan alleen de afdeling en de ziekenhuismuren. Het is belangrijk om het speelveld waarin je je begeeft, ook vanuit andere perspectieven te leren kennen om te begrijpen wat voor invloed dat kan hebben op je dagelijkse werkzaamheden. Ons zorgstelsel is niet statisch, bij iedere kabinetsperiode kunnen zaken er weer anders voor staan en dat kan van invloed zijn op je werk en/of carrière. Tijdens deze cursus komen daarom o.a. economische, bestuurs- en managementaspecten van ons zorgstelsel aan bod.

Aandachtsgebieden
Enkele secties van de NVA organiseren cursussen speciaal voor aios en/of fellows:

  • De aiosdag obsterische anesthesiologie is inmiddels en verplicht onderdeel van de opleiding. 
  • Onderwijsdag cardioanesthesiologie is voor zowel fellows als aios.
  • De aiosdag urgentiegeneeskunde vindt plaats in 2020.

Europees examen
Voor de toetsing en examinering van theoretische kennis sluiten wij aan bij de systematiek van de European Society of Anaesthesiology (ESA). Via de website van de ESA kunnen aios zich aanmelden voor het OLA examen, ITA en EDAIC examen.

Evaluatie
Wij vinden het belangrijk dat het via de NVA aangeboden cursorisch onderwijs kwalitatief goed is en naar behoren wordt gegeven. Daarom worden de deelnemers na afloop van de cursus door middel van een evaluatieformulier in de gelegenheid gesteld om opmerkingen te geven over het onderwijs of de organisatie daarvan. Uiteraard gaan wij vertrouwelijk om met uw reactie. Indien een deelnemer niet tevreden is over het onderwijs is er de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de NVA. Hiermee proberen we ontevredenheid weg te nemen en tevens de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren.

Herroepingsformulier
Indien u uw aanmelding wilt herroepen, dient u het herroepingsformulier binnen 14 dagen na aanmelding ingevuld terug te sturen.
U krijgt uw inschrijfgeld binnen een maand volledig teruggestort.