Beroepsnormen Anesthesiologie geüpdatet

Sinds 2014 vormen beroepsnormen Anesthesiologie de basis voor kwaliteitsvisitaties. In 2018 heeft een aantal NVA leden de normen geüpdatet. Een werkgroep van visiteurs en recent gevisiteerden heeft alle kennis en ervaring van de afgelopen jaren verzameld, gekeken naar normen van andere wetenschappelijke verenigingen en naar de huidige maatschappelijke trends. Daarmee is de set weer up to date. In de zomer wordt deze set ingevoegd in de visitatiesystematiek.

Deze update, maar ook verbetervoorstellen over de visitatierapportage, aansluiting bij de nieuwe leidraad anesthesiologie en bestaande kwaliteitsregistraties, zijn aanleiding om komend jaar de kwaliteitsvisitatiesystematiek onder de loep te gaan nemen.

update: In 2021 zijn de beroepsnormen herzien

Naar Beroepsnormen