Beroepsnormen NVA

Naar document .pdf / 415 KB / Geplaatst op 29-01-2021

Sinds 2014 vormen beroepsnormen Anesthesiologie de basis voor kwaliteitsvisitaties. In 2018 heeft een aantal NVA leden de normen geupdate. De laatste update is in 2021 doorgevoerd.

Herziene beroepsnomen januari 2021: betere aansluiting bij praktijk
De afgelopen maanden hebben de leden van de Commissie Kwaliteitsdocumenten gewerkt aan een update waarbij de input van de Commissie Kwaliteitsvisitaties is meegenomen. Zo zijn enkele normen weggevallen, specifieker gemaakt en toegevoegd. Vanaf april 2021 wordt er op de beroepsnormen getoetst door de Commissie Kwaliteitsvisitaties.