Volumenormen vastgesteld voor hoogcomplexe pijnbehandelingen

De NVA heeft volumenormen vastgesteld voor hoogcomplexe behandelingen in de pijngeneeskunde, zoals chordotomiën en epiduroscopiën. Doel hier van is de kwaliteit en veiligheid in de zorg voor chronische pijn verder te verbeteren.
 

De volumenormen zijn opgesteld op initiatief van het sectiebestuur en goedgekeurd door de ledenraden van de sectie en de NVA. De komende periode kijken wij hoe de volumenormen ingepast kunnen worden in de kwaliteitsvisitaties en/of registratie van pijncentra.